Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Inom kommunens hälso-och sjukvård ska det finnas en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret i verksamheten.

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ansvarar för att du får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalité inom kommunens ansvarsområde.

Synpunkter på vård och omsorg

Vid synpunkter som berör vård och omsorg samt den hälso-och sjukvård som ges i kommunens verksamheter och ansvarsområde har du även möjlighet att vända dig till patientnämnden i Blekinge och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientnämnden Blekinge, Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon (växel): 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 11 februari 2021