Om du inte är nöjd med vården

Har du synpunkter på vården kan du vända dig till Region Blekinges patientnämnd för att få hjälp. Patientnämnden ger stöd, råd, tar emot dina synpunkter och klagomål samt ger information om dina rättigheter i vården.

Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter och gör inte medicinska bedömningar. Patientnämnden lämnar dina synpunkter till verksamhetsansvariga så att synpunkterna kan leda till förbättring av arbetet, ökad kvalitet hjälp och säkrare vård .

Patientnämnden gäller i all offentligt hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal vård

Om du inte är nöjd med vården, Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Kontakt

Patientnämnden
Telefon: 0455-73 10 90
E-post: patientnamnden@regionblekinge.se

Postadress:
Patientnämndens förvaltning
371 81 Karlskrona

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: