Sjuksköterskor

I kommunen har vi sjuksköterskor, distriktssköterskor och äldrespecialist-sjuksköterskor. De ansvarar för de medicinska insatserna och finns i tjänst dygnet runt.

Sköterskorna arbetar både inom funktionsstöd och äldreomsorgen i ordinärt boende samt särskilt boende. Läkartillsyn sker genom Regionen och man har rond kontinuerligt varje vecka

Teamarbete

Det sker ett teamarbete mellan olika yrkeskategorier kring den enskilde som är inskriven i hemsjukvården.

Även andra aktörer som anhöriga, läkare och apotekspersonal kan ingå i teamet.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon (växel): 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: