Brottsförebyggande arbete

I Olofströms kommun arbetar flera olika organisationer och föreningar tillsammans med kommunen i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Olofströms kommun samverkar med bland annat Olofströmshus, Polisen och Länsstyrelsen i en brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetsgrupp. Arbetsgruppens grunduppdrag är att arbeta och samverka inom lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån ett helhetsperspektiv. I samverkansgruppen sitter personer med olika yrkesroller och funktioner, med representanter från skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, samhällsutveckling och fastighetsförvaltning.

Gruppens mål är att i största möjliga mån förebygga brott samt att öka tryggheten. Detta görs bland annat genom att arbeta med lägesbilder och orsakssamband, för att kunna samordna insatser för att förebygga att brott ska ske. Det handlar om både insatser som riktar sig här och nu och mer långsiktiga, där målet kan vara ett ändra ett beteende eller förändra förutsättningarna i miljön för att undvika att ett brott ska begås. Konkreta brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser kan vara vuxennärvaro i samhället, trygghetsvandringar eller stöd till barn och unga.

Samverkansöverenskommelse om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Pdf, 157.1 kB.

Alla kan bidra

Alla som lever, bor och arbetar i Olofström kan bidra till att förebygga brott och skapa trygghet. Här är några exempel på vad du kan göra:

  • Om du tillhör en förening kan du ansluta dig till nattvandringarna i Olofströms kommun.
  • Läs våra brottsförebyggande tips om vad du kan göra för att förhindra brott när du till exempel reser bort.
  • Om du misstänker brott: tipsa polisen!
  • Om du blivit utsatt för brott, anmäl det till polisen!
  • Starta grannsamverkan med dina grannar. Nästa avsnitt tar upp hur du gör.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För en god grannsamverkan behövs lite tid och engagemang hos er boende i området. Det praktiska arbetet som grannsamverkan innebär kan vara:

  • att vara allmänt vaksam och kontakta polisen 114 14 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott.
  • att meddela dina grannar om du är bortrest.
  • att förvara värdesaker på ett betryggande sätt – det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar.
  • att vara förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.

Grannsamverkan, Samverkan mot brott (SAMBO) Länk till annan webbplats.

Hur gör vi?

Det är du tillsammans med dina grannar som initierar grannsamverkan, genom att det finns ett gemensamt intresse för att hjälpas åt att förebygga brott och öka trygghet. Prata gärna med dina grannar och lyft frågan – det kanske är flera som går och tänker på samma sak!

När det finns ett uttalat intresse blir sedan nästa steg ett informationsmöte med polisen, där information om grannsamverkan presenteras och material delas ut. Kontakta kommunen om det finns ett intresse för att starta upp en grannsamverkan, så hjälper vi er vidare.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 17 februari 2023