Medborgarlöften

Målsättningen med medborgarlöftet är att minska brotten och öka tryggheten för människor som bor, verkar och vistas i Olofströms kommun. Medborgarlöftet fokuserar under perioden särskilt på att minska och förebygga brottslighet utifrån lägesbild, skapa bättre möjligheter till delaktighet i arbetet för dig som invånare samt trygghet och säkerhet i trafiken.

Så ser situationen ut idag

2020 påbörjades ett systematiskt lägesbildsarbete, som innebär att kommun och Polis uppdateras kontinuerligt och får en gemensam bild av läget gällande brott och trygghet i Olofströms kommun. Lägesbilden bevakas av den brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetsgruppen, som representeras av samtliga kommunala förvaltningar, fastighetsägare, föreningar och polis och räddningstjänst.

Utifrån den aktuella lägesbilden är det angeläget att under perioden fokusera på följande områden:

 • Minska och förebygga brottslighet utifrån aktuella händelser och behov som framkommer i lägesbild.
 • Arbeta för att ge invånare möjlighet att vara delaktiga i det trygghetsskapande arbetet.
 • Trygghet och säkerhet i trafiken med särskilt fokus på ungdomar.

Det här ska kommunen göra

 • Arbeta med social prevention och åtgärder i fysisk miljö som förebygger brott och främjar trygghet .
 • Arbeta för att öka ungas kunskap och förståelse för trafikregler och hur var och en kan bidra till en trygg och säker trafikmiljö.

Det här ska Polisen göra

 • Arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån behov som framkommer i dialog med invånare samt i lägesbilden.
 • Arbeta med riktade trafikkontroller för att övervaka hastighet och beteende i trafiken, samt ha fokus på problematik som är relaterad till motorburen ungdom.
 • Arbetet ska ske främst på platser som är olycksdrabbade och där det enligt lägesbild framkommit behov hos invånare.

Det här ska vi göra tillsammans

 • Prioritera resurser och närvaro där det utifrån den gemensamma lägesbilden framkommer behov.
 • Arbeta för att samla in invånarnas tankar, upplevelser och åsikter om trygghet och otrygghet som en del i den gemensamma lägesbilden och därmed det trygghetsskapande arbetet.
 • Besöka olika målgrupper och verksamheter i syfte att bidra med förebyggande tips och råd för att skapa trygga miljöer och förebygga brott.
 • Fortsätta utveckla arbetet och samverkan för att fånga upp unga med risk- eller normbrytande beteende.

Medborgarlöftet är giltigt till 2022-12-31.

Följ med i hur det går!

Du kommer att ha möjlighet att följa arbetet genom Olofströms kommuns och Polisens sociala medier.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 3 februari 2021

Uppdaterad: 22 juli 2022