Nattvandring

Nattvandring i Olofströms kommun organiseras i samverkan mellan föreningslivet, kultur- och fritidsförvaltningen, Frivilliga resursgruppen och med stöd av socialförvaltningen.

Vad gör en nattvandrare?

En nattvandrare är en vuxen medmänniska som rör sig ute i miljöer där barn och unga befinner sig för att skapa trygghet. Man knyter kontakter och bjuder in till samtal med barn och unga, utifrån de behov och förutsättningar som råder. En nattvandrare är inte en ansvarig myndighetsperson och ska aldrig utsätta sig själv för fara. Vid akuta situationer kontaktas alltid 112.

Vem kan nattvandra?

En nattvandrare ska vara medlem i en förening. Minst två föreningsmedlemmar medverkar vid varje nattvandringstillfälle. Frivilliga resursgruppen är mentor till nya föreningar och hjälper dessa att komma in i uppdraget.

Föreningsersättning

Medverkande föreningar ersätts med 500 kr per tillfälle. Ersättningen betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen till registrerat föreningskonto, vid årets slut.

Schema och upplägg

Nattvandringarna sker på fredagar under hösten och våren, vid behov under sommaren och vid särskilda risktillfällen (till exempel lov, Holje Marknad och skolavslutning).

Vandringstid: 21.30 till cirka 1.00.

Startplats: FRG´s föreningslokal, Frödingvägen 3 är startplats under vårterminen (eventuellt längre).

Utrustning: 1:a hjälpen-väska, telefonlista, västar, ficklampor m.m hämtas i FRG´s föreningslokal i god tid innan nattvandringskvällen och återlämnas hit efter helgen, då även en nattrapport fylls i. Lokalen är oftast bemannad under förmiddagar (vardagar) annars enligt överenskommelse med FRG via olofstromscff@oktv.se eller 070 216 16 71

Välkommen att ansluta dig till vår nattvandring!

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Fritidschef
Lorri Mortensen Mates
Telefon: 0454-935 91
E-post:Lorri.MortensenMates@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: