Civilförsvar

Olofströms Civilförsvarsförening är en del av det nationella Civilförsvarsförbundet. I Olofström bidrar dessutom föreningen med frivillig resursgrupp och är på så sätt en kugge i samhällets krishanteringssystem.

Vad är frivillig resursgrupp?

Frivillig resursgrupp är en del av Olofströms civilförsvar och finns i Olofströms kommun. Deras uppgift är att finnas till hands när samhället ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, eller vid andra behov.

Den frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt händer för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för en FRG-medlem.

Olofströms Civilförsvarsförening

Olofströms Civilförsvarsförening är en ideell organisation. De vet att de flesta människor är kapabla att ta eget ansvar, även i nödsituationer. Därför arbetar de med svenska folkets säkerhet, skydd och överlevnad. Ett viktigt syfte är att lära människor klara sig i utsatta lägen. Den kunskapen är de ut genom korta kostnadsfria utbildningar.

Kurser

Civilförsvarsföreningen erbjuder ett antal kostnadsfria kurser för alla som vill lära sig hur man kan jobba förebyggande för att undvika olyckor och skador. Du kan se vilka kurser de erbjuder under Säkra din vardag.

Kontakt

Olofströms civilförsvarsförening

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022