Säkra din vardag

Många av alla allvarligare olycksfall inträffar hemma eller på fritiden. Du både kan och måste göra en hel del för att undvika att du eller dina närstående råkar illa ut i onödan. Civilförsvarsförbundet ger dig viktiga verktyg. Jobbet måste du göra själv.

Utbildningar för vuxna

Civilförsvarsförbundet erbjuder ett antal kostnadsfria kurser som ger dig kunskaper du har nytta av hela livet. Kursens längd och innehåll väljer ni själva. Vi vänder oss till alla grupper på minst 12 personer. Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer, vi målgruppsanpassar våra utbildningar.

Hjärtlungräddning (HLR)

Nu kan vi erbjuda Hjärt-lungräddning (HLR) kostnadsfritt igen. Det ingår i ett paket om totalt 4 timmar bestående av följande:

  • 72 timmar, som vi alltid börjar med, tid 1 timme
  • Första hjälpen, tid 1,5 timme
  • HLR Hjärt-lungräddning, tid 1,5 timme

Säkrare barn

Kursen säkrare barn syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för ban i åldrarna i åldrarna 0-6 år och och vad som kan göras för att förebygga skador. Kursen tar 1 timme. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Säkrare seniorer

Kursen Säkrare seniorer syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden se ut för personer i åldrarna 65+ och vad som kan göras för att förebygga skador. Kursen tar 1 timme. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk och sårbarhetsanalys utifrån sina egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

72 timmar

Kursen 72 timmar syftar till att ge deltagarna stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information och ge deltagarna ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap. Kursen tar 1 timme och finns möjlighet med en fördjupande del på 1 timme.

Extra timme

Tillval om man önskar utökad tid inom vald utbildning på 1 timme.

Utbildningar för barn

Civilförsvarsföreningen i Olofström har speciella kurser för barn som är kostnadsfria. De vänder sig till grupper på 10–15 personer. Innehållet i kurserna varierar från allt om hur barn klarar sig bra i naturen till hur de undviker skador.

Kontakt

Olofströms civilförsvarsförening

Relaterad information

Vill du veta mer om Cilivförsvaret och deras kurser? Besök Olofström, civil.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022