Information om coronavirus

Olofströms kommun samverkar med Länsstyrelsen Blekinge och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer.

På sidan hittar du bland annat allmän information från ansvariga myndigheter, information på olika språk samt vad som gäller för dig som bor, arbetar och vistats i Olofström. Hur du som kommuninvånare påverkas har vi samlat under flikar utefter vad informationen handlar om.

Skärpta nationella råd

Skärpta nationella råd

Uppdaterad senast: 2020-12-14

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att:

  • Stanna hemma vid symtom
  • Begränsa nya nära kontakter
  • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
  • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  • Hålla en god handhygien
  • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Skärpta nationella råd, krisinformation.selänk till annan webbplats

Egenprovtagning och familjekarantän

För dig som vill testa dig för Covid-19

Uppdaterad senast: 2021-03-15

Region Blekinge erbjuder gratis, tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till dig som har fyllt 13 år och har symtom på sjukdomen. Provtagningen visar om du har Covid-19 just nu och du genomför provtagningen själv. Från den 15 mars ökar Region Blekinge tillgängligheten till provtagning för covid-19 i Blekinge. Det innebär att personer under 70 år som inte har e-legitimation ska kunna boka tid. Det blir också möjligt för barn i åldern 10-12 att provtas.

I Olofström finns provtagningsplatsen på Idrottsvägen 6 på parkeringsplatsen vid Dannfältshallen och har öppet måndagar och torsdagar.

Egenprovtagning, 1177.selänk till annan webbplats

Förhållningsregler vid familjekarantän Blekinge

Uppdaterad senast: 2021-01-25

När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler.

Från och med 1 december 2020 gäller följande förhållningsregler i Blekinge när någon i ett hushåll visat sig ha covid-19:

  • Vuxna och barn: Du ska stanna hemma från arbete och skola och inte delta i sociala fritidsaktiviteter.
    Förhållningsreglerna kan komma att uppdateras och därför uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad på Regions Blekinges hemsida.

Förhållningsregler, 1177.selänk till annan webbplats

Vaccination covid-19

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 är ett av redskapen för att bromsa pandemin. Den kan bidra till att färre blir svårt sjuka eller dör. Vaccinationen är också en väg tillbaka till en mer förutsägbar vardag.

När du tar del av information om vaccinationen ska du vara uppmärksam på att den är faktagranskad och säker. Icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier. Var uppmärksam på vem som är källan till informationen och att den bygger på evidensbaserad eller vetenskaplig fakta.

På Region Blekinges hemsida hittar du bland annat information om planen som visar när vaccination kan bli aktuell för just dig.länk till annan webbplats

På 1177 Vårdguidens sida om vaccination mot covid-19 hittar du uppdaterad och faktagranskad information om vaccinet.länk till annan webbplats

På krisinformation.se hittar du en lista med vanliga frågor och svar om vaccinationen.länk till annan webbplats

Information om covid-19

Information från ansvariga myndigheter

Uppdaterad senast: 2021-01-25

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

1177.se/blekingelänk till annan webbplats

krisinformation.selänk till annan webbplats

folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Information in other languages

Skydda dig och andra från smittspridning

För dig som är behov av stöd

Stöd vid kris

Uppdaterad senast: 2021-01-25

Psykisk hälsa och covid-19

uppdragpsykiskhalsa.selänk till annan webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-virusetlänk till annan webbplats
Ring 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS - Att prata med barn om corona-virusetlänk till annan webbplats

Rädda barnen - Advice about corona for parents in different languageslänk till annan webbplats

Vad kommunicerar vi?

Vid bekräftade fall inom Olofströms kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: