Information om coronavirus

Olofströms kommun samverkar med Länsstyrelsen Blekinge och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer.

På sidan hittar du bland annat allmän information från ansvariga myndigheter, information på olika språk samt vad som gäller för dig som bor, arbetar och vistats i Olofström. Hur du som kommuninvånare påverkas har vi samlat under flikar utefter vad informationen handlar om.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Nationella allmänna råd

Uppdaterad senast: 2021-09-29

Förhindra spridning av covid-19
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Allmänna råd, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Egenprovtagning

För dig som vill testa dig för Covid-19

Uppdaterad senast: 2021-08-17

Region Blekinge erbjuder gratis, tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till dig som har fyllt 13 år och har symtom på sjukdomen. Provtagningen visar om du har Covid-19 just nu och du genomför provtagningen själv.

I Olofström finns provtagningsplatsen på Idrottsvägen 6 på parkeringsplatsen vid Dannfältshallen och har öppet måndagar och torsdagar.

Egenprovtagning, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination covid-19

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en smittsam sjukdom. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen. Vaccination hjälper också till att minska spridningen av covid-19 i samhället. Därför är det viktigt att många personer väljer att vaccinera sig.

När du tar del av information om vaccinationen ska du vara uppmärksam på att den är faktagranskad och säker. Icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier. Var uppmärksam på vem som är källan till informationen och att den bygger på evidensbaserad eller vetenskaplig fakta.

På Region Blekinges hemsida hittar du bland annat information om planen som visar när vaccination kan bli aktuell för just dig. Länk till annan webbplats.

På 1177 Vårdguidens sida om vaccination mot covid-19 hittar du uppdaterad och faktagranskad information om vaccinet. Länk till annan webbplats.

På krisinformation.se hittar du en lista med vanliga frågor och svar om vaccinationen. Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 på olika språk, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 på teckenspråk, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om covid-19

Information från ansvariga myndigheter

Uppdaterad senast: 2021-08-17

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Information om covid-19, 1177.se Länk till annan webbplats.

Om covid-19, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Aktuell och bekräftad information om covid-19, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information in other languages

Skydda dig och andra från smittspridning

För dig som är behov av stöd

Stöd vid kris

Uppdaterad senast: 2021-01-25

Psykisk hälsa och covid-19

uppdragpsykiskhalsa.se Länk till annan webbplats. finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats.
Ring 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS - Att prata med barn om corona-viruset Länk till annan webbplats.

Rädda barnen - Advice about corona for parents in different languages Länk till annan webbplats.

Vad kommunicerar vi?

Vid bekräftade fall inom Olofströms kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: