Information om coronavirus

Olofströms kommun samverkar med Länsstyrelsen Blekinge och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer.

På sidan hittar du bland annat allmän information från ansvariga myndigheter, information på olika språk samt vad som gäller för dig som bor, arbetar och vistats i Olofström. Hur du som kommuninvånare påverkas har vi samlat under flikar utefter vad informationen handlar om.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Uppdaterad senast: 2022-01-11

För att begränsa spridningen av covid-19 tar Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder. Här beskrivs de senaste besluten kortfattat.

De viktigaste uppmaningarna till individer kvarstår

  • Att vaccinera sig.
  • Att vara uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Att stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid-19.

Dessutom gäller följande rekommendationer:

  • Begränsa antalet nära kontakter
  • Råd att undvika trängsel i kollektivtrafiken kvarstår
  • Vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken när det inte är möjligt att hålla avstånd till andra resenärer.Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.
  • Var och en bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
  • Anpassa arbetstiden för att kunna resa i andra tider än i rusningstrafik
  • Hålla avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.

Särskild uppmaning till den som är ovaccinerad
Den som inte är vaccinerad löper ökad risk att få svår covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att du bör undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Rekommendation om testning efter inresa kvarstår
Alla inresande rekommenderas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.

Åtgärder mot covid-19, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Covid-19:När ska jag stanna hemma?, 1177.se Länk till annan webbplats.

Teckenspråkstolkad information, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om corona på enkel svenska, Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats.


Vaccination covid-19

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en smittsam sjukdom. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen. Vaccination hjälper också till att minska spridningen av covid-19 i samhället. Därför är det viktigt att många personer väljer att vaccinera sig.

När du tar del av information om vaccinationen ska du vara uppmärksam på att den är faktagranskad och säker. Icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier. Var uppmärksam på vem som är källan till informationen och att den bygger på evidensbaserad eller vetenskaplig fakta.

På Region Blekinges hemsida hittar du bland annat information om planen som visar när vaccination kan bli aktuell för just dig. Länk till annan webbplats.

På 1177 Vårdguidens sida om vaccination mot covid-19 hittar du uppdaterad och faktagranskad information om vaccinet. Länk till annan webbplats.

På krisinformation.se hittar du en lista med vanliga frågor och svar om vaccinationen. Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 på olika språk, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 på teckenspråk, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om covid-19

Information från ansvariga myndigheter

Information in other languages

För dig som är behov av stöd

Stöd vid kris

Psykisk hälsa och covid-19

uppdragpsykiskhalsa.se Länk till annan webbplats. finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats.
Ring 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS - Att prata med barn om corona-viruset Länk till annan webbplats.

Rädda barnen - Advice about corona for parents in different languages Länk till annan webbplats.

Vad kommunicerar vi?

Vid bekräftade fall inom Olofströms kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Meddela fel på sidan

Publicerad: 27 januari 2021

Uppdaterad: 11 januari 2022