Information om coronavirus

Olofströms kommun samverkar med Länsstyrelsen Blekinge och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Uppdaterad senast: 2022-03-16

På folkhalsomyndigheten.se finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Stanna hemma vid symtom
Du ska fortsätta att stanna hemma om du är sjuk och tills dess att du känner dig frisk. Det gäller alla vuxna och barn, och även om du är vaccinerad eller har haft covid-19.

Stanna hemma, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination covid-19

Vaccination mot covid-19

Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre. Vaccinationerna är och förblir det enskilt viktigaste för att kunna skapa ett robust samhälle som står emot hälsohot, exempelvis från nya virusvarianter och nya vågor av smittspridning med covid-19. Vaccin skyddar genom att minska risken för sjukdom, allvarlig sjukdom och död.

När du tar del av information om vaccinationen ska du vara uppmärksam på att den är faktagranskad och säker. Icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier. Var uppmärksam på vem som är källan till informationen och att den bygger på evidensbaserad eller vetenskaplig fakta.

På 1177 Vårdguidens sida om vaccination mot covid-19 hittar du uppdaterad och faktagranskad information om vaccinet. Länk till annan webbplats.

På krisinformation.se hittar du en lista med vanliga frågor och svar om vaccinationen. Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 på olika språk, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 på teckenspråk, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om covid-19

Information från ansvariga myndigheter

Information in other languages

För dig som är behov av stöd

Stöd vid kris

Psykisk hälsa och covid-19

uppdragpsykiskhalsa.se Länk till annan webbplats. finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats.
Ring 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS - Att prata med barn om corona-viruset Länk till annan webbplats.

Rädda barnen - Advice about corona for parents in different languages Länk till annan webbplats.

Publicerad: 27 januari 2021

Uppdaterad: 16 mars 2022