För dig som elev eller vårdnadshavare

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

För dig inom förskola, grundskola

För att minska risken för smittspridning ska alla som uppvisar sjukdomssymtom, stanna hemma. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
Om ett yndre barn, elev, student insjuknar under skoldagen ska denne gå hem så snart som möjligt. Om personen inte kan ta sig hem själv bör denne vänta i ett enskilt rum tills anhörig anländer.

Det är viktigt att man stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man kan återgå till förskola eller skola även om man har kvarvarande torrhosta och lätt snuva, när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Följ de anvisningar som gäller på just ditt barns skola, förskola eller fritids gällande lämning och hämtning.

Friska barn bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Rekommendationen gäller även för elever på gymnasiet.

För dig på högstadiet

Uppdaterad senast: 2021-04-07

Högavångsskolan fortsätter kombinera när- och fjärrundervisning med två tredjedelar av eleverna på plats i skolan under resten av vårterminen, om inget annat meddelas.

Respektive skola har skickat ut med detaljerad information till elever, personal och vårdnadshavare.

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Uppdaterad senast: 2021-04-07

Nordenbergsskolan fortsätter kombinera när- och fjärrundervisning med två tredjedelar av eleverna på plats i skolan under resten av vårterminen, om inget annat meddelas.

Respektive skola har skickat ut med detaljerad information till elever, personal och vårdnadshavare.

Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan drivs helt på distans med undantag för vissa moment som utförs på plats.

Om skolor stänger

Uppdaterad senast: 2020-04-21

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, enligt förordningen 2020:115. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Vid en eventuell stängning kommer kommunen att erbjuda omsorg till barn med vårdnadshavare i samhällsviktigverksamhet samt barn i behov av särskilt stöd. Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, F-6 samt äldre barn i grundskola som har behov av särskilt stöd.

Det här gör du som vårdnadshavare
Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och är nödvändig för att verksamheten ska fungera på en acceptabel nivå. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet.
Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Du har enbart rätt till omsorg av ditt barn om du inte kan ordna omsorg på annat sätt.
Om regeringen eller huvudman beslutar om stängning ska du anmäla behov av omsorg. Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst, för den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett. E-tjänsten och blanketten kommer att kunna nås först då ett beslut om stängning tagits.
Kommunen kan begära in intyg där du ska styrka ditt behov av omsorg då du ingår in samhällsviktig verksamhet. Om detta sker ska du be din arbetsgivare eller uppdragsgivare om detta intyg.
Läs mer om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: