För dig som elev eller vårdnadshavare

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

För dig inom förskola, grundskola

Uppdaterad senast: 2022-02-09

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Hämtning och lämning

Friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn.
Om du som vårdnadshavare har lämnat och hämtat utomhus tidigare, fortsätt gärna med det.

Stanna hemma om du är sjuk, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Regionen Blekinge erbjuder alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Informationsutskick till vårdnadshavare inför vaccination Pdf, 81.9 kB. (Pdf, 81.9 kB)

Vårdnadshavare – att tänka på inför vaccination Pdf, 45.2 kB. (Pdf, 45.2 kB)

Medgivande för vaccination för barn och unga 12 till 15 år Pdf, 76.1 kB. (Pdf, 76.1 kB)

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.


För dig på högstadiet

Uppdaterad senast: 2022-02-09

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Regionen Blekinge erbjuder alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Informationsutskick till vårdnadshavare inför vaccination Pdf, 81.9 kB. (Pdf, 81.9 kB)

Vårdnadshavare – att tänka på inför vaccination Pdf, 45.2 kB. (Pdf, 45.2 kB)

Medgivande för vaccination för barn och unga 12 till 15 år Pdf, 76.1 kB. (Pdf, 76.1 kB)

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Uppdaterad senast: 2022-02-09

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Regionen Blekinge erbjuder alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Om skolor stänger

Uppdaterad senast: 2020-04-21

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, enligt förordningen 2020:115. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Vid en eventuell stängning kommer kommunen att erbjuda omsorg till barn med vårdnadshavare i samhällsviktigverksamhet samt barn i behov av särskilt stöd. Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, F-6 samt äldre barn i grundskola som har behov av särskilt stöd.

Det här gör du som vårdnadshavare
Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och är nödvändig för att verksamheten ska fungera på en acceptabel nivå. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet.
Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Du har enbart rätt till omsorg av ditt barn om du inte kan ordna omsorg på annat sätt.
Om regeringen eller huvudman beslutar om stängning ska du anmäla behov av omsorg. Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst, för den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett. E-tjänsten och blanketten kommer att kunna nås först då ett beslut om stängning tagits.
Kommunen kan begära in intyg där du ska styrka ditt behov av omsorg då du ingår in samhällsviktig verksamhet. Om detta sker ska du be din arbetsgivare eller uppdragsgivare om detta intyg.
Läs mer om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB.se

Publicerad: 11 februari 2021

Uppdaterad: 9 februari 2022