För dig som elev eller vårdnadshavare

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

För dig inom förskola, grundskola

Uppdaterad senast: 2021-07-21

• För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

• Barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma så länge som Smittskydd Blekinge ger instruktion om, även om de själva är symtomfria.

• Vid misstänkt covid-19 i hushållet ska de råd som ges på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats. följas.

• Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem eller hämtas så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

• Barn och elever som konstaterats med covid-19 ska följa de instruktioner som då ges av Smittskydd Blekinge.

Det är viktigt att man stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man kan återgå till förskola eller skola även om man har kvarvarande torrhosta och lätt snuva, när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Följ de anvisningar som gäller på just ditt barns skola, förskola eller fritids gällande lämning och hämtning.

För dig på högstadiet

Uppdaterad senast: 2021-07-21

• För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

• Barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma så länge som Smittskydd Blekinge ger instruktion om, även om de själva är symtomfria.

• Vid misstänkt covid-19 i hushållet ska de råd som ges på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats. följas.

• Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem eller hämtas så snart som möjligt.

• Barn och elever som konstaterats med covid-19 ska följa de instruktioner som då ges av Smittskydd Blekinge.

Det är viktigt att man stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man kan återgå till förskola eller skola även om man har kvarvarande torrhosta och lätt snuva, när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Respektive skola har skickat ut med detaljerad information till elever, personal och vårdnadshavare.

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Uppdaterad senast: 2021-07-21

• För att minska risken för smittspridning ska elever och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

• Elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma så länge som Smittskydd Blekinge ger instruktion om, även om de själva är symtomfria.

• Vid misstänkt covid-19 i hushållet ska de råd som ges på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats. följas.

• Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.

• Elever som konstaterats med covid-19 ska följa de instruktioner som då ges av Smittskydd Blekinge.

Det är viktigt att man stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man kan återgå till skola även om man har kvarvarande torrhosta och lätt snuva, när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Respektive skola har skickat ut med detaljerad information till elever, personal och vårdnadshavare.

Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan drivs helt på distans med undantag för vissa moment som utförs på plats.

Om skolor stänger

Uppdaterad senast: 2020-04-21

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, enligt förordningen 2020:115. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Vid en eventuell stängning kommer kommunen att erbjuda omsorg till barn med vårdnadshavare i samhällsviktigverksamhet samt barn i behov av särskilt stöd. Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, F-6 samt äldre barn i grundskola som har behov av särskilt stöd.

Det här gör du som vårdnadshavare
Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och är nödvändig för att verksamheten ska fungera på en acceptabel nivå. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet.
Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Du har enbart rätt till omsorg av ditt barn om du inte kan ordna omsorg på annat sätt.
Om regeringen eller huvudman beslutar om stängning ska du anmäla behov av omsorg. Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst, för den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett. E-tjänsten och blanketten kommer att kunna nås först då ett beslut om stängning tagits.
Kommunen kan begära in intyg där du ska styrka ditt behov av omsorg då du ingår in samhällsviktig verksamhet. Om detta sker ska du be din arbetsgivare eller uppdragsgivare om detta intyg.
Läs mer om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: