För dig som elev eller vårdnadshavare

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

För dig inom förskola, grundskola

Uppdaterad senast: 2022-02-09

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Hämtning och lämning

Friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn.
Om du som vårdnadshavare har lämnat och hämtat utomhus tidigare, fortsätt gärna med det.

Stanna hemma om du är sjuk, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Regionen Blekinge erbjuder alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Informationsutskick till vårdnadshavare inför vaccination Pdf, 81.9 kB.

Vårdnadshavare – att tänka på inför vaccination Pdf, 45.2 kB.

Medgivande för vaccination för barn och unga 12 till 15 år Pdf, 76.1 kB.

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.


För dig på högstadiet

Uppdaterad senast: 2022-02-09

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Regionen Blekinge erbjuder alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Informationsutskick till vårdnadshavare inför vaccination Pdf, 81.9 kB.

Vårdnadshavare – att tänka på inför vaccination Pdf, 45.2 kB.

Medgivande för vaccination för barn och unga 12 till 15 år Pdf, 76.1 kB.

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Uppdaterad senast: 2022-02-09

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk, 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Regionen Blekinge erbjuder alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 11 februari 2021

Uppdaterad: 16 september 2022