För dig som elev eller vårdnadshavare

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

För dig inom förskola, grundskola

Uppdaterad senast: 2022-01-17

Under rådande pandemi gäller följande:

  • Friska barn är välkomna till förskola och skola, förutsatt att ingen i hushållet har eller nyligen haft covid-19. Då ska barnet stanna hemma i sju dagar.
  • Friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn
  • Om du som vårdnadshavare har lämnat och hämtat utomhus tidigare, fortsätt gärna med det.

Skolskjutsar för elever från 12 år och uppåt

Region Blekinge rekommenderar att elever från 12 års ålder och uppåt bör bära munskydd i kollektivtrafiken och skolskjutsarna. Information om detta har skickats ut till vårdnadshavare och elever.

Om du eller någon i familjen blir sjuka

Om barnet blir sjuk ska han eller hon stanna hemma. Läs mer om vad som gäller om du, någon i din familj eller en person som du har haft närkontakt med blir sjuk på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Välkommen tillbaka till förskola och skola när barnet är symtomfri

Kort information om vaccination för barn från 12 år och uppåt

I Blekinge erbjuds personer från hösten 2021 barn från 12 år och uppåt att vaccinera sig mot covid-19. Vaccination är det bästa sättet att få bukt med pandemin och även att kunna återgå till ett mer normalt liv igen.

Information och medgivarndeblankett har även skickats hem till alla berörda hushåll. Medgivarblanketten ska lämnas till skolan senast den 18 oktober.

Informationsutskick till vårdnadshavare inför vaccination Pdf, 81.9 kB. (Pdf, 81.9 kB)

Vårdnadshavare – att tänka på inför vaccination Pdf, 45.2 kB. (Pdf, 45.2 kB)

Medgivande för vaccination för barn och unga 12 till 15 år Pdf, 76.1 kB. (Pdf, 76.1 kB)

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.


För dig på högstadiet

Uppdaterad senast: 2022-01-17

Under rådande pandemi gäller följande:

Elever är välkomna till skolan, förutsatt att ingen i hushållet har eller nyligen haft covid-19. Då ska barnet stanna hemma i sju dagar.

Om du blir sjuk ska du stanna hemma

Om ditt barn blir sjuk ska han eller hon stanna hemma. Barn från 13 år tar provet på sig själv. För att boka egenprovtagning från 13 år behövs utökad e-legitimation.

Läs mer om vad som gäller om du, någon i din familj eller en person som du har haft närkontakt med blir sjuk på 1177.se Länk till annan webbplats.

Välkommen tillbaka till skolan när du är symtomfri.

Skolskjutsar för elever från 12 år och uppåt

Region Blekinge rekommenderar att elever från 12 års ålder och uppåt bör bära munskydd i kollektivtrafiken och skolskjutsarna. Information om detta har skickats ut till vårdnadshavare och elever.

Kort information om vaccination

I Blekinge erbjuds personer från hösten 2021 barn från 12 år och uppåt att vaccinera sig mot covid-19. Vaccination är det bästa sättet att få bukt med pandemin och även att kunna återgå till ett mer normalt liv igen.

Information och medgivarndeblankett har skickats hem till alla berörda hushåll. Medgivarblanketten ska lämnas till skolan senast den 18 oktober.

Informationsutskick till vårdnadshavare inför vaccination Pdf, 81.9 kB. (Pdf, 81.9 kB)

Vårdnadshavare – att tänka på inför vaccination Pdf, 45.2 kB. (Pdf, 45.2 kB)

Medgivande för vaccination för barn och unga 12 till 15 år Pdf, 76.1 kB. (Pdf, 76.1 kB)

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Uppdaterad senast: 2022-01-17

Under rådande pandemi gäller följande:

Elever är välkomna till skolan, förutsatt att ingen i hushållet har eller nyligen haft covid-19. Då ska barnet stanna hemma i sju dagar..

Om du blir sjuk ska du stanna hemma

Om du blir sjuk ska du stanna hemma. Läs mer om vad som gäller om du, någon i din familj eller en person som du har haft närkontakt med blir sjuk på 1177.se Länk till annan webbplats.

Välkommen tillbaka till skolan när du är symtomfri.

Skolskjutsar för elever från 12 år och uppåt

Region Blekinge rekommenderar att elever från 12 års ålder och uppåt bör bära munskydd i kollektivtrafiken och skolskjutsarna. Information om detta har skickats ut till vårdnadshavare och elever.

Kort information om vaccination

I Blekinge erbjuds personer från 12 år och uppåt att vaccinera sig mot covid-19. Vaccination är det bästa sättet att få bukt med pandemin och även att kunna återgå till ett mer normalt liv igen.

Information och samtyckesblankett har skickats hem till alla berörda hushåll.

Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare,folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Om skolor stänger

Uppdaterad senast: 2020-04-21

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, enligt förordningen 2020:115. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Vid en eventuell stängning kommer kommunen att erbjuda omsorg till barn med vårdnadshavare i samhällsviktigverksamhet samt barn i behov av särskilt stöd. Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, F-6 samt äldre barn i grundskola som har behov av särskilt stöd.

Det här gör du som vårdnadshavare
Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och är nödvändig för att verksamheten ska fungera på en acceptabel nivå. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet.
Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Du har enbart rätt till omsorg av ditt barn om du inte kan ordna omsorg på annat sätt.
Om regeringen eller huvudman beslutar om stängning ska du anmäla behov av omsorg. Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst, för den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett. E-tjänsten och blanketten kommer att kunna nås först då ett beslut om stängning tagits.
Kommunen kan begära in intyg där du ska styrka ditt behov av omsorg då du ingår in samhällsviktig verksamhet. Om detta sker ska du be din arbetsgivare eller uppdragsgivare om detta intyg.
Läs mer om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 11 februari 2021

Uppdaterad: 17 januari 2022