För företag och föreningar

Infromation till dig som är med i en förening eller driver företag i Olofströms kommun.

Pandemilag covid-19

Tillfällig pandemilag för covid-19

Uppdaterad senast: 2021-01-21

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym för att undvika trängsel och göra det enklare för alla att hålla avstånd.

Målet med den tillfälliga pandemilagen för covid-19 är att minska smittspridningen i samhället genom tillsyn av olika verksamheter. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Tillfällig covid‑19‑lag, pandemilag, Länsstyrelsen Blekingelänk till annan webbplats

För dig som förening

Lokaluthyrning stoppas

Uppdaterad senast: 2021-04-16

Det är inte möjligt att hyra kommunala idrottsanläggningar förutom nedstående undantag, beslut gäller från 19 april till 3 maj. Det är inte längre möjligt för personer över 18 år att träna på Olofströms kommuns inomhusanläggningar.

Undantag görs för elitidrott enligt specialförbundens definition.
Fritidsverksamhet för barnoch unga under 18 år undantas, förutsatt att riskanalys gjorts samt och vidtagit eventuella åtgärder för att kunna genomföra träningen på ett smittsäkert sätt.

Den som korttidshyr anläggningar ansvarar för att den nya covid-19 lag efterlevs samt att andra regler uppsatta av kultur- och fritidsförvaltningen efterlevs. Förening ansvarar också för följa Folkhälsomyndigetens allmäna råd för idrott.

Deltagare ska komma ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte användas.

Träning på utomhusanläggningar

Uppdaterad senast: 2021-04-16

Kommunens utomhusanläggningar hålls öppna för barn och unga under 18 år. Det är inte tillåtet för personer över 18 år att träna på Olofströms kommuns utomhusanläggningar. Gäller från 19 april till 3 maj.

För kommunens utomhusanläggningar gäller följande:

  • Undvik närkontakt mellan andra som tränar, idrottsutövare.
  • Du ska komma ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte användas.
  • Matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp.
  • Undvik all form av trängsel bland annat genom att begränsa antalet åskådare.
  • Undvik onödiga resor och samåkning i samband med idrottsutövande.
  • Genomför träningen i mindre grupper. Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, deltagare, medföljare och tränare.
  • Träningstider bokas som vanligt genom kultur-och fritidsförvaltningen.

Förändrade regler för enstaka matcher

Uppdaterad senast: 2021-03-08

Folkhälsomyndigheten har tagit bort skrivningen om att enstaka matcher kan tillåtas för barn och unga. Olofströms kommun följer Folkhälsomyndighetens råd som gäller från den 1 mars och tillåter därför inte längre att matcher spelas i de kommunala idrottsanläggningarna. Det gäller även interna matcher mellan lag från samma förening. Beslutet gäller såväl inomhus- som utomhusanläggningar.

Stödåtgärder

Uppdaterad senast: 2021-03-08

Beslut om dispens finns för att inkomma med årsmöteshandlingar finns för kulturföreningarna i enlighet med nämndbeslut. Motsvarande beslut fattas för fritidsföreningar, innebärande att föreningar får dispens att inkomma med årsmöteshandlingar senast 2021-12-31. Dock behöver förening inkomma med ansökningshandlingar, verksamhetsberättelse 2019 och 2020 om sådan ej är inlämnad, ekonomisk redovisning bokslut. verksamhetsplan och budget för 2021 för att kunna erhålla bidrag.

Lokalt aktivitetsstöd

För kommunalt LOK-stöd som utbetalas av kultur- och fritidsförvaltningen tas följande beslut:

  • Att lokalt aktivitetsstöd för våren 2021, som betalas ut under hösten 2021, baseras på samma uppgifter som inlämnades för våren 2019 eller uppgifter för våren 2021 beroende på vad som är mest fördelaktigt för föreningen.
  • Att lokalt aktivitetsstöd för hösten 2021, som betalas ut under våren 2022, baseras på antingen uppgifter som inlämnades för hösten 2019 eller på uppgifter för hösten 2021, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för föreningen.

Bidrag till studieförbund
Studieförbundens bidrag 2021 betalas ut på innevarande års beräkning för 2020. Det innebär att de får samma bidrag 2021 som 2020. Beslutet gäller inte SISU.

Föreningar blir ej återbetalningsskyldiga
Föreningar kommer inte att bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalt stöd, trots att verksamheten inte går att genomföras på grund av Covid-19. Föreningar ges även möjlighet att inkomma med en reviderad plan för genomförandet av investeringsbidrag. Detta avser redan beviljade investeringsbidrag som utbetalats i förskott.

För dig som företag

För dig som företag

Uppdaterad senast: 2021-03-08

Specifik information till dig som företagare, med anledning av rådande situation kring coronavirus covid-19, samlar vi på Olofströms Näringslivs hemsida. Här hittar du kontaktvägar för tillgänglig företagsrådgivning i kommunen, mer information om Olofströms kommuns åtgärder kopplat till näringslivet samt länkar till sidor med aktuell information som berör dig som företagare. Här kan du ta del av krisledningsnämndens beslut rörande de åtgärder som sätts in för att stötta upp näringslivet i Olofström.

Olofströms Näringlivsbolag ABlänk till annan webbplats

Visit Blekinge AB genomför ett affärsutvecklingsprojekt för att stödja små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge som drabbats eller riskera drabbas av Coronapandemin. Stöden ges genom direkta insatser till företagen inom digitalisering och hållbar affärs- och produktutveckling.

CoTourism, Visit Blekingelänk till annan webbplats

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: