För företag och föreningar

Information till dig som är med i en förening eller driver företag i Olofströms kommun.

Pandemilag covid-19

Tillfällig pandemilag för covid-19

Uppdaterad senast: 2021-09-28

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillfällig covid‑19‑lag, pandemilag, Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats.

För dig som förening

Träning på idrottsanläggningar

Uppdaterad senast: 2021-09-28

Inomhusanläggningar

Det är åter tillåtet för privatpersoner att träna i våra anläggningar i mån av lediga lokaler och utrymme.

Observera de regler som gäller för hyra av anläggningar och lokaler i Olofströms kommun. Information om hur du bokar lokal hittar du på hallar och idrottsanläggningar.

Utomhusanläggningar

De justeringar av åldersspann som tidigare gället under Covid-19 tas bort. Det innebär att alla, oberoende ålder, framöver är välkomna till utomhusanläggningarna i Olofströms kommun. Observera de regler som gäller för hyra av anläggningar och lokaler i Olofströms kommun.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd, samt övrig lagstiftning ska följas och egenansvar gäller oberoende av vilken lokal som är aktuell.

Lokaluthyrning

Uppdaterad senast: 2021-09-28

Den som korttids- och långtidshyr anläggningar ansvarar för att gällande lagstiftning, förordningar, beslut fattade av Folkhälsomyndigheten, regering, riksdag, Länsstyrelsen, Region Blekinge med fler efterlevs och att andra rutiner utformande av Kultur- och
fritidsförvaltningen efterlevs.

Stödåtgärder

Uppdaterad senast: 2021-03-08

Beslut om dispens finns för att inkomma med årsmöteshandlingar finns för kulturföreningarna i enlighet med nämndbeslut. Motsvarande beslut fattas för fritidsföreningar, innebärande att föreningar får dispens att inkomma med årsmöteshandlingar senast 2021-12-31. Dock behöver förening inkomma med ansökningshandlingar, verksamhetsberättelse 2019 och 2020 om sådan ej är inlämnad, ekonomisk redovisning bokslut. verksamhetsplan och budget för 2021 för att kunna erhålla bidrag.

Lokalt aktivitetsstöd

För kommunalt LOK-stöd som utbetalas av kultur- och fritidsförvaltningen tas följande beslut:

  • Att lokalt aktivitetsstöd för våren 2021, som betalas ut under hösten 2021, baseras på samma uppgifter som inlämnades för våren 2019 eller uppgifter för våren 2021 beroende på vad som är mest fördelaktigt för föreningen.
  • Att lokalt aktivitetsstöd för hösten 2021, som betalas ut under våren 2022, baseras på antingen uppgifter som inlämnades för hösten 2019 eller på uppgifter för hösten 2021, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för föreningen.

För dig som företag

För dig som företag

Uppdaterad senast: 2021-03-08

Specifik information till dig som företagare, med anledning av rådande situation kring coronavirus covid-19, samlar vi på Olofströms Näringslivs hemsida. Här hittar du kontaktvägar för tillgänglig företagsrådgivning i kommunen, mer information om Olofströms kommuns åtgärder kopplat till näringslivet samt länkar till sidor med aktuell information som berör dig som företagare. Här kan du ta del av krisledningsnämndens beslut rörande de åtgärder som sätts in för att stötta upp näringslivet i Olofström.

Olofströms Näringlivsbolag AB Länk till annan webbplats.

Visit Blekinge AB genomför ett affärsutvecklingsprojekt för att stödja små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge som drabbats eller riskera drabbas av Coronapandemin. Stöden ges genom direkta insatser till företagen inom digitalisering och hållbar affärs- och produktutveckling.

CoTourism, Visit Blekinge Länk till annan webbplats.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: