Kommunens verksamheter och evenemang

Med anledning av rådande pandemi vidtar Olofströms kommun åtgärder som påverkar våra verksamheter. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att minska smittspridningen.

Om evenemang och allmänna sammankomster

Uppdaterad senast: 2022-01-11

Konstlängan är öppen för uthyrning för utställningar. Vid uthyrning av Konstlängan ansvarar den som hyr anläggningen för att pandemilagen samt gällande regler följs. Rekommenationerna kan komma att ändras snabbt och påverka utställnigshallens öppentider.

Max antal deltagare vid sammankomster, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

För dig som besöker våra verksamheter

Uppdaterad senast: 2022-01-11

Holjebadet

Holjebadet är öppet för allmänheten. För att ditt besök på vår anläggning ska bli så bra som möjligt kommer vi begränsa antal personer i lokalerna. Genom att begränsa antalet besökare i byggnaden kan verksamheten förebygga trängsel och riskfyllda situationer.

Läs mer på Holjebadets sida.

Biblioteken

Biblioteken har öppet för allmänheten i enlighet med verksamhetens aktuella förutsättningar.

Meröppet är tillgängligt och biblioteken tar emot skolklasser genom tidsbokning.

För mer information och aktuella öppettider se bibliotekets hemsida Länk till annan webbplats.

Växtverket

Växtverket har verksamhet med aktiviteter på dag och kvällstid.

Idrotts- och kulturverksamhet

Olofströms kommun påminner samtliga föreningar att hålla sig uppdaterade på vad Folkhälsomyndigheten, regeringen, Smittskydd Blekinge, Länsstyrelserna och andra beslutande samt vägledande organ hänvisar gällande rekommendationer, råd och restriktioner.

Återbruket

Återbruket är stängt från och med 23 december 2021 och tillsvidare. Detta för att undvika trängsel.

Meddela fel på sidan

Publicerad: 27 januari 2021

Uppdaterad: 11 januari 2022