Kommunens verksamheter och evenemang

Med anledning av covid-19 pandemin vidtar Olofströms kommun åtgärder som påverkar några av våra verksamheter.

För dig som besöker våra verksamheter

Uppdaterad senast: 2022-03-09

Holjebadet

Holjebadet är öppet för allmänheten. För att ditt besök på vår anläggning ska bli så bra som möjligt kommer vi begränsa antal personer i lokalerna. Genom att begränsa antalet besökare i byggnaden kan verksamheten förebygga trängsel och riskfyllda situationer.

Läs mer på Holjebadets sida.

Idrotts- och kulturverksamhet

Olofströms kommun påminner samtliga föreningar att hålla sig uppdaterade på vad Folkhälsomyndigheten, regeringen, Smittskydd Blekinge, Länsstyrelserna och andra beslutande samt vägledande organ hänvisar gällande rekommendationer, råd och restriktioner.

Publicerad: 27 januari 2021

Uppdaterad: 9 mars 2022