Kommunens verksamheter och evenemang

Med anledning av rådande pandemi vidtar Olofströms kommun åtgärder som påverkar våra verksamheter. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att minska smittspridningen.

Om evenemang och allmänna sammankomster

Uppdaterad senast: 2021-03-08

Offentlig programverksamhet är inställt. Gemensamt för Olofströms kommuns verksamheter är att inga sammankomster där externa aktörer eller publik skulle bjudits in, ska genomföras.

Arrangemang under 2021

  • Kultur-och fritidsförvaltningens deltagande i Valborgsfirandet 2021 ställs in.
  • Årets Eldsjäl skjuts upp.
  • Nationaldagsfirande i kommunal regi ställs in.
  • Brygghäng i kommunal regi ställs in.

För dig som besöker våra verksamheter

Uppdaterad senast: 2021-04-16

Holjebadet

Holjebadet, inklusive gym och träningspass, är stängt. Undantag görs för skolverksamhet och simskolor för skolan kan fortsatt genomföras. Simskolor för barn födda 2005 och senare kan också återupptas när så tillåts i verksamheten. Om räddningstjänst och/eller försvarsmaktens skulle behöva nyttja simhallen görs även undantag för dem. Det kan även handla om tester som behöver göras för att söka till utbildningar inom området. Som en konsekvens av stängningen pausas åter samtliga abonnemang och förlängs med motsvarande tid som Holjebadet håller stängt. Beslutet gäller till den 3 maj.

Biblioteken

De fysiska biblioteksrummen inkluderande Meröppet håller stängt. Biblioteksservice hålls igång enligt av biblioteket uppbyggd rutin. Beslutet gäller till den 3 maj.

För mer information och aktuella telefontider se bibliotekets hemsidalänk till annan webbplats

Växtverket

Växtverket håller stängt och har digital verksamhet genom Discord. Beslutet gäller till den 3 maj.

Idrottsverksamhet

Ishallen är stängd för säsongen.

Olofströms kommun följer uppmaningen och pausar föreningars möjlighet att boka och nyttja kommunala idrottsanläggningar, både inomhus och utomhus, till aktiviteter för personer över 18 år. Beslutet gäller till att börja med mellan den 19 april och den 3 maj.

Återbruket

Med anledning till rådande pandemi är Återbruket stängt tills vidare. Det går bra att lämna in saker samt boka tid för hämtning.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: