Vanliga frågor och svar

På den här sidan samlar vi vanliga frågor och svar för dig som bor eller vistas i Olofström.

Vad innebär egentligen att undvika fysisk kontakt med andra människor?

Det innebär är att man ska undvika umgänge inom en och en halv meter från varandra. Det är en markering, bland annat mot fysisk kontakt vid fester, middagar och andra privata tillställningar där det är svårt att verkligen hålla avstånd.

Kan jag träna som vanligt?

Nej. Du ska helst undvika gym och liknande inomhusmiljöer där det kan uppstå trängsel. Träna gärna, men hemma eller utomhus. Kommunala verksamheter som badhus och simhallar hålls till stora delar stängda.

Omfattar råden även barnens skolidrott i grundskola och gymnasium?

För barn och unga är idrott viktigt. Råden omfattar därför inte skolidrott i grundskola och gymnasium under lektionstid.

Vad menas med professionell idrott?

Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet definierar professionell idrott på detta sätt: när idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen för utövaren och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier.

Att yrkesmässig idrottsutövning är undantagen från de skärpta allmänna råden är en bedömning som är gjord av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Orsaken är en avvägning mellan skadan ett sådant hinder skulle innebära för denna begränsade yrkesgrupp, jämfört med det man vinner vid en total avrådan för dem. En förutsättning för att undanta elitlag från det skärpta rådet om träning är att de är helt friska när de utövar sin idrott och att de måste ha en mycket god följsamhet till råd om handhygien och om att hålla avstånd i exempelvis omklädningsrum och under resor.

Kan jag gå på en privat fest eller tillställning?

Nej. Privata tillställningar där många personer samlas på en liten yta är med stor sannolikhet en bidragande orsak till det försämrade smittläget. Det är därför viktigt att du i så stor utsträckning som möjligt bara umgås med de personer du normalt träffar dagligen.

Vad gäller för en privat fest i ett hem eller i en trädgård?

Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. För privata sammankomster, som fester, gäller dels den så kallade skyddsplikten i smittskyddslagen, dels Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bygger på skyddsplikten. En av rekommendationerna är att umgås i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Det innebär att om du ska fira något bör du fira tillsammans med så få som möjligt. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler som kan tillsynas. För vaccinerade gäller samma regler för andra.

Varför stänger ni inte köpcentrum? Kan man införa restriktioner i handeln?

Region Blekinge och Smittskyddsläkaren Blekinge har inget tillsynsansvar för handeln. För handeln gäller det allmänna rådet om att begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt samt att ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Du som privatperson uppmanas att undvika inomhusmiljöer och alla former av trängsel. Om såväl handeln som kunden följer råden är butikers och andra verksamheters öppethållande inget problem. Är det för trångt i en verksamhet, kontakta verksamheten och påtala problemet.

Vad gäller när jag besöker andra regioner?

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om vilka restriktioner som gäller i de olika regionerna.

Meddela fel på sidan

Publicerad: 22 februari 2021

Uppdaterad: 17 augusti 2021