Säkerhetsläget i Europa

Olofströms kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Här hittar du information och länkar som kan komma till nytta för dig som kommuninvånare.

Så arbetar kommunen

Olofströms kommun följer noga utvecklingen i Ukraina, och tar avstånd från alla former av övergrepp på frihet, demokrati och europeisk säkerhetsordning. För att förbereda oss på att antalet flyktningar nu kan öka, samverkar vi med flera olika myndigheter och organisationer.

Skydd och asyl för personer som flyr kriget

När asylsökande kommer till kommunen ska de få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen, och kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

När sedan en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad en kommun, ska kommunen erbjuda service och tjänster. Olofströms kommun ser nu över hur vi kan stärka beredskapen och samordningen för att kunna ta hand om och ge stöd när flyktingar bosätter sig i vår kommun.

Krisberedskap

Olofströms kommuns krisberedskap handlar om att i möjligaste mån upprätthålla samhällsviktiga verksamheter, som förskola och skola samt vård och omsorg. För närvarande arbetar vi med förberedelser kopplat till behovet av förskola- och skola, möjlighet att erbjuda bostäder och placering av ensamkommande flyktingbarn och vård med fokus på psykiatrisk hjälp. I förberedelserna ingår även att planera för vaccinering mot covid eftersom vaccinationstäckningen är låg i Ukraina.

Om det händer något allvarligt där allmänheten kan vara i fara, sänder myndigheterna larmet VMA.

Frågor och svar om utomhusvarning och VMA, msb.se Länk till annan webbplats.

Kris och beredskap, olofstrom.se

Myndigheternas ansvar

Vilken myndighet ansvarar för vad?

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Kriget i Ukraina, msb.se Länk till annan webbplats.

Försvarsmakten

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.

Säkerhetsläget i närområdet, forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

lansstyrelsen.se/blekinge Länk till annan webbplats.

Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Skolverket

Barn och ungdomar från Ukraina omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet och har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Skolverket har den samlade informationen.

skolverket.se Länk till annan webbplats.

Information på olika språk

Information in foreign languages

Information from Swedish authorities

Här kan du ladda ner kort information som kan vägled dig som söker skydd i Sverige eller dig som hjälper någon som söker skydd i Sverige. Informationen finns på svenska, engelska, ukrainska och ryska.

Vägledning för dig som söker tillfälligt skydd Pdf, 395.9 kB.

Guidance when seeking temporary protection (engelska) Pdf, 402.3 kB.

Рекомендації для тих, хто шукає тимчасового захисту (ukrainska) Pdf, 360.5 kB.

Рекомендации для ищущих временной защиты.(ryska) Pdf, 360.4 kB.

Arriving to Sweden/ Olofström?

In Sweden, you are entitled to different types of support. Exactly what you are
entitled to depends on the basis on which you are in the country. Here we have gathered information that may be good for you to know.

Information for people coming from Ukraine to Olofström

Publicerad: 15 mars 2022

Uppdaterad: 23 oktober 2023