Parkeringstillstånd

En person som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar. 
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar men mindre än 24 timmar. 
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen. 
  • Under högst 3 timmar på gågata.

Giltighet 

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas. 

Avgift 

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen. Kontakta kommunen för besked. 

Övrigt 

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen. 

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det. 

Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån. Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren. 

Senast uppdaterad: 12 mars 2018