Kontakt

Personalklubbens styrelse 2017/2018:

Ordförande: Annika Blissing tfn 931 02

Kassör: Romulus Andrea
 
Ledamöter:
Annika Blissing, ordförande, kommunledningsförvaltningen
Linda Eriksson, Olofströmshus AB
Romulus Andrea, socialförvaltningen
Helena Oinas Wihlborg, kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Svensson, KomVux
Madeleine Kidell, Olofströms Näringslivsbolag AB
Camilla Andersson, Holjebadet
Tina Svensson, Olofströms Kraft AB
Jens Gustavsson, Olofströmshus AB
 
Ersättare:
Kennedy Wernersson, Olofströmshus AB
Anne Asterhäll, Holjebadet
Helen Isacsson, OKTV
 
Adjungerad:
Anna Lundholm, Kultursekreterare
 

Revisorer:
Andreas Svärd
Gösta Rörstrand

Valberedning:
Vakant

PersonalKlubben når du lättast via e-post personalklubben@olofstrom.se eller genom att ringa någon i styrelsen.

Senast uppdaterad: 03 maj 2018