Personligt ombud

Personliga ombud i Blekinge vänder sig till personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Du kan vända dig till oss om du tycker det är svårt att få den hjälp, stöd och service du har rätt till eller om du tycker att det är krångligt att ha kontakt med myndigheter, psykiatri med flera.

Personliga ombud är fristående från myndighetsutövning, för inga journaler och arbetar naturligtvis under sekretess.

Senast uppdaterad: 08 juni 2018