• Olofström
  • Så mycket behövs för att badattraktionen ska bli verklighet

Så mycket behövs för att badattraktionen ska bli verklighet

Med hjälp av invånare, föreningar och företag kan Olofström få ännu ett unikt dragplåster till kommunen.

Badattraktionen i sjön Halen kommer att ersätta det gamla hopptornet som stod vid Halens camping. Den nya attraktionen planeras stå klar till hösten 2022. Olofströms kommun går in med 1 200 000 kr i finansiering och tillsammans med företag och privatpersoner i Olofström har vi nu 1 350 000 kr. För att nå målet behöver vi ytterligare 100 000 kr. Det är 100 personer som går in med 1000 kr var. Alla som är med och bidrar med minst 1000 kr får sitt namn uppsatt på plats.

Med hjälp av invånare, föreningar och företagen i Olofström, tror jag att vi kan skapa södra Sveriges häftigaste badattraktion utomhus. För att ro i land detta räknas allas insatser, jag hoppas många har möjlighet att vara med och bidrar, säger Daniel Ottosson, samordnare offentlig miljö Olofströms kommun.

En förbättrad version

Sedan förra visionsbilden som togs fram har flera justeringar gjorts, efter kommuninvånarnas synpunkter. Bland annat är det bättre insyn i fasaden som gör att det blir svårare att gömma sig inne i attraktionen. Trappan upp till de två hoppnivåerna har flyttats till utsidan, även det efter önskemål från kommuninvånare. Jämfört med det gamla hopptornet har bryggan vidgats och den nya attraktionen har mer yta att röra sig på. På badattraktionens södra sida kommer det även att finnas en klättervägg ut mot sjön.

För att göra attraktionen ännu bättre genom belysning behöver vi få in 180 000 kr. Något som Daniel Ottosson tror kan skapa både en bra effekt men även extra trygghet för att besökarna.

Genom att belysa attraktionen inifrån och längs bryggan ut till attraktionen, kan den nyttjas även under de mer mörkare månaderna till exempelvis vinterbad, fortsätter Daniel Ottosson.

Ännu ett dragplåster för Olofström

Den nya badattraktionen är unik i sin utformning och är inte enbart ett hopptorn utan en plats för olika aktiviteter som klättring, solning och bad. Något liknade i närområdet finns inte utan kommer att bli ett unikt inslag för Olofströms kommun, likt Frickabron.

För frågor kontakta
Daniel Ottosson
Samordnare Offentlig miljö
E-post: daniel.ottosson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 4 april 2022