Prisutdelning Harry Martinson-priset år 2022

Harry Martinsonpriset tilldelas en person som verkar i Harry Martinsons anda och delas ut jämna år sedan år 2008. Pristagaren bedöms verka för att värna om miljön, arbeta aktivt för fred mellan människa och natur eller odla eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Om pristagaren och juryns motivering

Artisten, författaren, skådespelaren och odlingsfantasten Stefan Sundström tilldelas Harry Martinsonpriset för sitt gedigna engagemang för miljö och hållbarhet. Genom den musik han skapat och de program han medverkat i samt de utställningar han bidragit till och inte minst de böcker han skrivit, visar Stefan att det här med att värna om miljön inte minst är en fråga om aktiva val. Att bidra till en hållbarare framtid är en förändring som börjar med att reflektera över, och ändra på, våra beteendemönster. Fraser och verser kan tillåtas vara både korta och snabba i vis-makarens värld, men de adjektiven ska inte tala om människans förhållande till konsumtion. Stefan Sundström är en ansedd klimataktivist och använder sitt estetiska och kulturella uttryck för att på olika sätt förmedla budskapet att värna om natur och miljö.
Genom Sundströms gärning framgår viljan att upplysa och utbilda kring hur alla kan göra skillnad till
det bättre och detta på ett sätt som inspirerar både barn och vuxna. Sundströms uttryck kan sägas
kliva rätt i Harry Martinsons fotspår, med en medveten eller omedveten pedagogisk komponent och
uthållighet som visat sig vara lika långsiktigt hållbar som våra konsumtionsvanor skulle få lov att bli. Om någon kan ge perspektiv på hur det är att leda som en lär så är det Harry Martinsonpristagaren
Stefan Sundström.

Jag har som dom flesta mest tagit intryck av Aniara, tycker det är en lysande gestaltning av
världen. Har relaterat till den flera gånger i mina låtar, säger Stefan när han blev informerad
om att han tilldelats priset.

Boken Stefans lilla svarta: Bokashi, biokol och bakterier (2019) är en av fyra böcker om odling,
hållbarhet och matlagning som Sundström skrivit varav den första boken på samma tema är Stefans stora blå: Recept för godare fisk, blåare hav och en friskare värld (2014). Han har medverkat i barnprogram såsom Stefans matlåtar för SVT med hållbarhet i centrum. Sundström har tolkat Evert Taube men är framförallt att betrakta som upprätthållare av den svenska vistraditionen. Låten Har någon sett Sabina? är den på Spotify mest lyssnade låten skriven och framförd av Sundström medan låten Alla ska sova för nu är det natt skriven av Astrid Lindgren tillhör den mest lyssnade låten som Sundström framfört med ca 4,3 miljoner lyssningar på Spotify i mars 2022.

Presskonferens och prisutdelning

2022-års Harry Martinsonpristagare offentliggjordes i Olofströms biblioteks Harry Martinsonrum den 23 mars kl. 14.00. Prisutdelningen sker i samband med Harry Martinsonsällskapets majdagar den 7 maj i Jämshög. Vid prisutdelningen överlämnas även 2020-års Harry Martinsonpris till författaren och skribenten Helena Granström.

Klockan 11.00: prisutdelning till Helena Granström, som efteråt föreläser med titeln ”Var ska naturen sökas?”
Klockan 13.00: prisutdelnig till Stefan Sundström som efteråt bjuder på konsert i kombination med föredrag.

Såväl föreläsning som konsert är öppna för allmänheten.

Pressbilder för nedladdning:

Stefan Sundström

Helena Granström

Om Harry Martinsonpriset

Olofströms kommun har delat ut Harry Martinsonpriset med prissumman på 83 950 kr jämna år sedan år 2008. Priset tilldelas en person som verkar i Harry Martinsons anda för att exempelvis värna om miljön. Enligt kriterierna ska pristagaren också arbeta aktivt för fred mellan människa och natur eller odla eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Pristagaren utses av en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande samt två representanter som Harry Martinsonsällskapet utser.

Tidigare pristagare är bland andra diplomaten och politikern Jan Eliasson (2008), fysikern och miljöforskaren Christian Azar (2010) samt författaren och opinionsbildaren Nina Björk (2014).

Kontakt vid frågor

Förvaltnings- och kulturchef Kultur- och fritidsförvaltningen
Linnea Huhta
0454-936 04
linnea.huhta@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 3 maj 2022

Uppdaterad: 3 maj 2022