Ny e-tjänst lanseras under torgmöte

Torg med parkering och delar av centrala Olofström

Olofströms kommun har tagit fram en e-tjänst där invånare kan rapportera in otrygga platser i kommunen. E-tjänsten lanseras under ett torgmöte på Nya torget i Olofström den 16 juni kl.15-18.

Invånare välkomnas till medborgardialoger

Polisen kommer tillsammans med Olofströms kommuns brottsförebyggande- och trygghetsskapande grupp arrangera medborgardialoger. Detta för att få in synpunkter från invånare samt informera om det brottsförebyggande arbetet.

Medborgardialogen anordnas i form av ett torgmöte den 16 juni kl.15-18, där den nya e-tjänsten kommer att lanseras. Under eftermiddagen kommer medverkande på plats att ge information om hur Olofströms kommun arbetar i det brottsförebyggande arbetet och hur vi samverkar med andra parter som Polisen.

E-tjänsten är ett verktyg för att ge dig som invånare möjlighet till att rapportera in en plats som uppfattas/känns otrygg och varför. De rapporter som kommer in via e-tjänsten blir en del av lägesbilden i det brottsförebyggande arbetet. Lägesbilden är ett viktigt verktyg för kommun och polis i skapandet av insatser.

Rapportering via e-tjänsten ersätter inte en polisanmälan. Om ett brott har begåtts ska du som invånare vända dig till Polisen och polisanmäla det på de sätt Polisen hänvisar till. Vid pågående brott kontakta polis.

Medverkande under dagen

Representanter från den brottsförebyggande- och trygghetsskapande gruppen, Polis, Räddningstjänst, kommunstyrelsens ordförande.

Vid frågor kontakta

Ida Henriksson
Hållbarhetsstrateg – social hållbarhet
Samordnare för brottsförebyggande- och trygghetsskapande gruppen
ida.henriksson@olofstrom.se
0454-933 14

Jimmy Eskesjö
Samordnare ANDTS & integration, Olofströms kommun
jimmy.eskesjo@olofstrom.se
0454-933 19

Rekommenderat för dig

Publicerad: 12 juni 2023