Nyinsatt arbetsgrupp igång på Högavångsskolan

Inomhusmiljön ska ses över på Högavångsskolan. För att hantera de problem som är kopplade till inomhusmiljön har en arbetsgrupp startats igång.

Inomhusmiljön ska utredas

Med anledning av de klagomål som inkommit från medarbetare på skolan, ska utredning av lokalerna genomföras. Orsakerna till de symtomen som medarbetare lyft, har inte konstaterats vara kopplade till fastigheten, men kan inte uteslutas. Därför är nästa steg att undersöka lokalerna vidare. Syftet med inomhusutredningen är att med hjälp av specialister inventera inomhusmiljön på skolan. Detta för att hantera de problem som finns kopplat till inomhusmiljön.

En arbetsgrupp har startats upp med representanter från Högavångsskolan, fackliga organisationer, tekniska avdelningen, lokalvårdsavdelningen, kostavdelningen och företagshälsovården. Genom arbetsgruppen är syftet att få en samsyn kring vilka problemen det finns på Högavångsskolan och hur dessa ska hanteras.

Vid frågor kontakta

Patrik Håkansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
patrik.hakansson@olofstrom.se

AnnKristin Råberg
Teknisk chef
annkristin.radberg@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 19 juni 2023