Priser

Priser

Vid köp av periodkort hos oss får du lämna en depositionsavgift på 50 kr. När du återlämnar ditt band får du tillbaka avgiften. 
Borttappat armband depiteras 100 kr för att få lösa ut ett nytt armband.
För dagsarmband tas ingen depositionsavgift. 

Entréavgifter   Bad   

 Gym 

Barn            0-9 år  35 kr -
Ungdom    10-17 år*  45 kr 65 kr Du måste vara minst 16 år för att besöka gymmet
Vuxna       18 år -  60 kr 80 kr

Man ska vara 12 år och kunna simma 200 meter för att så komma och simma utan simkunig vuxen. 

Familjerabatt: 10 kr/person max 2 vuxna och max 3 barn per betalande vuxen

Klippkort:  Gå 12 gånger - betala endast för 10 gånger (gäller i 2 år från inköpsdatum och är opersonliga)

Endast en rabatt får användas av student- eller friskvårdsrabatt gäller alla abonnemang, klippkort samt dagsentré

Periodkort Bad

12 månader  6 månader

3 månader

1 månader
Bad vuxen   1680 kr 1 120 kr 840 kr 305 kr
Pensionär ** 840 kr 560 kr 420 kr 153 kr
Bad ungdom 10-17 år*  970 kr  660 kr 410 kr 205 kr
Bad barn 0-9 år 765 kr 510 kr 305 kr 155 kr
         

Periodkort Bad & Gym

12 månader 6 månader 3 månader 1 månader
Bad och gym vuxen  2 690 kr  1 795 kr 1 120 kr 450 kr
Pensionär ** 1345 kr 898 kr 560 kr 225 kr
Bad och gym ungdom 16-17 år * 1 580 kr 1 070 kr  765 kr 305 kr

 

Ungdomspris gäller endast för heltidsstuderande med giltigt studentkort.
Vid teckning av nytt abonnemang ska giltigt intyg uppvisas. SFI-studerande ska uppvisa studieintyg med start- och slutdatum för att erhålla ungdomspris. Kontroll av autogiro gällande rabatterade abonnemang ska ske årligen.

Ungdom som är 13 år fyllda, kan få dispens från ålderskravet om 16 år för träning i vårt gym. Detta under förutsättning att målsman undertecknat medgivande för träning på gym på Holjebadet och att ungdomen har medföljande vuxen, som ansvarar för ungdomen, under träningen.

Ungdom från 15 år kan få dispens från att ha med sig en medföljande vuxen vid träning, förutsatt att målsman undertecknat medgivande och att styrketräning ingår som del av ett tränings-program utformat av ansvarig tränare sin föreninga Träningsprogrammet kan även vara en del i fysisk aktivitet på recept (FAR).

Villkoret för att få träna i gymmet är att barn/ungdom har erhållit en genomgång av träningsmaskiner i gymmet.

 

** Ålderspensionär och de som har aktivitets- och sjukersättning skall visa upp intyg när abonnemanget tecknas och vara utfärdat av försäkringskassa eller annan instans vi bedömer likvärdig (läkare). Kontroll av autogiro gällande rabatterade abonnemang ska ske årligen. Ålderspensionär och de som har aktivitets- och sjukersättning har 50 % på alla periodkort och dagsentré (gäller mån- till fredag till kl.16.00). Gäller ej helger. Vill man besöka oss på helgen betalar man ordinarie taxa.

 

Gym - Engångsentré om man löst periodkort för endast bad:
Ungdom 16-17 år                                                     

  • 45 kr 

Vuxna 18 år- *                                                             

  • 60 kr  

 

Taxor för 2020

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020