Priser

Priser

Vid köp av periodkort hos oss får du lämna en depositionsavgift på 50 kr. När du återlämnar ditt band får du tillbaka avgiften. För dagsarmband tas ingen depositionsavgift. Borttappat armband depiteras 100 kr för att få lösa ut ett nytt armband.

Entréavgifter   Bad   

 Gym 

Barn            0-9 år  35 kr -
Ungdom    10-17 år*  45 kr 65 kr Du måste vara minst 16 år för att besöka gymmet
Vuxna       18 år -  60 kr 80 kr

 * Ungdomspris gäller för heltidsstuderande som kan visa studentkort. SFI ska visa studieintyg med start- och slutdatum för att erhålla ungdomspris. Man ska vara 12 år och kunna simma 200 meter för att så komma och simma utan simkunig vuxen.

Ungdom som är 13 år fyllda, kan få dispens från ålderskravet om 16 år för träning i vårt gym. Detta under förutsättning att målsman undertecknat medgivande för träning på gym på Holjebadet och att ungdomen har medföljande vuxen, som ansvarar för ungdomen, under träningen.

Ungdom från 15 år kan få dispens från att ha med sig en medföljande vuxen vid träning, förutsatt att målsman undertecknat medgivande och att styrketräning ingår som del av ett tränings-program utformat av ansvarig tränare. Träningsprogrammet kan även vara en del i fysisk aktivitet på recept (FAR).

Villkoret för att få träna i gymmet är att barn/ungdom har erhållit en genomgång av träningsmaskiner i gymmet.

 

Familjerabatt:

  • 10 kr/person

 

Klippkort: (gäller i 2 år från inköpsdatum och är opersonliga)

  • Gå 12 gånger - betala endast för 10 gånger

 

Periodkort Bad

12 månader  6 månader

3 månader

1 månader
Bad vuxen   1650 kr 1 100 kr 825 kr 300 kr
Pensionär ** 825 kr 550 kr 413 kr 150 kr
Bad ungdom 10-17 år*  950 kr  650 kr 400 kr 200 kr
Bad barn 0-9 år 750 kr 500 kr 300 kr 150 kr
         

Periodkort Bad & Gym

12 månader 6 månader 3 månader 1 månader
Bad och gym vuxen  2 640 kr  1 760 kr 1 100 kr 440 kr
Pensionär ** 1320 kr 880 kr 550 kr 220 kr
Bad och gym ungdom 16-17 år * 1 550 kr 1 050 kr  750 kr 300 kr

* Ungdomspris även för studenter mot uppvisande av gilltigt intyg från skola

** Rabatt för ålderspensionär och för de som har aktivitets- och sjukersättning (intyg från försäkringskassan krävs):
50 % på 12-månaderskort (gäller måndag till fredag till kl.16.00, ej helgdagar eller skollov).

 

Gym - Engångsentré om man löst periodkort för endast bad:
Ungdom 16-17 år                                                     

  • 45 kr 

Vuxna 18 år- *                                                             

  • 60 kr  

 

Senast uppdaterad: 04 juni 2019