Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera. Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan vända dig till socialförvaltningens biståndshandläggare.

Psykisk funktionsnedsättning kan till exempel innebära att du har problem med att minnas, få saker gjorda, planera och/eller att du har svårt att hantera stress. Problemen är så stora att du har svårt att utföra viktiga vardagssysslor. 

Det finns möjligheter till olika typer av insatser. För mer information kontakta biståndshandläggare. 

Mobila teamet 

Om du bor i egen lägenhet och behöver ha stöd med att få tillvaron, boendet eller vardagen att funka bättre kan du ansöka om att få stöd av Mobila teamet med:

  • Planering och struktur av din vardag
  • Stöd vid tvätt, städ, disk, matlagning
  • Motivationssamtal
  • Stöd vid myndighetskontakter eller i andra sociala sammanhang.

Syftet med stödet är att du ska få ett mer självständigt liv och det är viktigt att du själv bestämmer när dina mål är uppnådda.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till LSS-handläggare på ansökningsblankett eller på mottagningstelefon, se kontaktuppgifter nedan.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018