Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera. Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan vända dig till socialförvaltningens biståndshandläggare.

Psykisk funktionsnedsättning kan till exempel innebära att du har problem med att minnas, få saker gjorda, planera och/eller att du har svårt att hantera stress. Problemen är så stora att du har svårt att utföra viktiga vardagssysslor. 

Det finns möjligheter till olika typer av insatser. För mer information kontakta biståndshandläggare.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2018