Rådgivande organ

Här hittar du information om några av Olofströms kommuns rådgivande organ. Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer såsom pensionärsföreningar, handikappföreningar och liknande. vis kan olika intressegrupper ta del av och påverka kommande beslut inom sina områden.

Kommunala funktionsstödsrådet

Det främsta syftet med kommunala funktionsstödsrådet är delaktighet och inflytande för kommunens invånare med funktionsvariationer. De ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör målgruppen (både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor)

Ordförande i rådet är Miroslav Milurovic (S), som är ordförande i socialnämnden.

Socialnämndens ledamöter 
Miroslav Milurovic (S), ordförande
Karin Nordvall, (C)
Ersättare
Yvonne Andreasson (S)
Patrik Krupa (M)

Kommunstyrelsens ledamot
Patrik Sjöstedt (S)

Synskadade (SRF)
Jouni Roukojärvi

Hörselskadade (HF)
Anita Sandberg

DHR
Nils-Åke Nielsen
Ersättare
Inger Johnsson

REMA
Olle Karlsson (REMA)
Eva Andersson (NHR)

FUB
Birgitta Sigvant

Medicinskt handikapp
Birgitta Karlsson (Reumf)

Seniorrådet

Det främsta syftet med kommunala seniorrådet är delaktighet och inflytande för kommunens seniorer. Seniorerna ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör målgruppen (både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor).

Ledamot och ordförande 2019-2022

Kommunstyrelsens ordförande 

Ledamöter 2019-2022

Socialnämndens förste vice ordförande

Kultur- och fritidsnämndens andre vice ordförande 

Kommunala ungdomsrådet

Det främsta syftet med kommunala ungdomsrådet är delaktighet och inflytande för kommunens ungdomar. De ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör ungdomar (både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor).

Ledamot och ordförande 2019-2022

Utbildningsnämndens ordförande

Ledamöter 2019-2022

Kommunstyrelsens representant: Karmen Björkman (S) 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Socialnämndens andre vice ordförande

Senast uppdaterad: 06 maj 2019