Regler för fastighetsägare

Har du fri sikt i korsningen?

Tänk på trafiksäkerheten och framkomligheten på våra gator, cykel- och gångbanor.
Det är viktigt att samtliga fastighetsägare följer våra regler. 

Tomt intill gatan:
Bäst är givetvis - för trafiksäkerheten - att du inte har träd eller buskar som växer långt över gångbanan och gatan utan för din tomtgräns. Men om det gör det gäller följande: över de gående måste du ta bort växtligheten upptill 2.5 meter. Annars slår grenarna de gående i ansiktet eller skymmer sikt och trafikmärken. 
Över körbanan måste det vara ännu högre fri höjd: 4,6 meter. 

Hörntomt
Häckar, buskar, träd och plank får ej vara högre än 0,7 meter inom en triangel med 10 meters sida vid gathörn, Se skiss. 

Fastighetsägarna har ansvar för att växtligheten ej hindrar framkomligheten eller sikten och kan bli ansvariga för om trafikanter skadar sig på utstickande grenar mm. 

Utrymme måste också finnas för maskiner vid snöröjning och övrigt underhåll. 

Senast uppdaterad: 03 mars 2016