Sammanträdesplaner 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tisdagar kl. 08.30
16 januari, 6 februari, 13 februari (årsredovisning), 13 mars, 20 mars, 24 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti, 4 september, 18 september, 2 oktober (delår), 16 oktober, 23 oktober (inställt), 30 oktober (extra insatt), 20 november, 4 december.


Kommunstyrelsens personalutskott
Fredagar kl. 08.30
2 februari, 16 mars, 20 april, 11 juni (kl.13.00), 7 september, 19 oktober, 23 november.


Kommunstyrelsen
Tisdagar kl. 14.00
30 januari, 6 mars (årsredovisning), 10 april, 8 maj, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 9 oktober (delår), 13 november (budget kl .9.30), 11 december.


Kommunfullmäktige 
Måndagar kl.19.00, Folkets Hus Olofström
12 februari, 19 mars, 23 april (årsredovisning), 18 juni, 17 september, 29 oktober (delår), 26 november (budget).


Kommunrevisionen
Tisdagar kl. 13.15
23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti (Malmö), 18 september, 23 oktober, 20 november, 18 december.


Byggnadsnämnden
Onsdagar kl. 14.00
10 januari (Inställt), 7 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december.


Socialnämndens arbetsutskott
Onsdagar kl. 13.00
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 30 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 5 december.


Socialnämnden
Onsdagar kl. 13.30
31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 12 december.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Torsdagar kl. 13.00
18 januari, 8 mars, 3 maj, 16 augusti, 4 oktober, 15 november 


Kultur- och fritidsnämnden
Torsdagar kl. 13.30
8 februari, 12 april, 7 juni, 6 september, 25 oktober, 6 december.


Utbildningsnämndens arbetsutskott
Måndagar kl. 13.00
15 januari, 26 februari, 16 april, 28 maj, 28 augusti, 15 oktober, 26 november.


Utbildningsnämnden
Måndagar kl. 14.00
5 februari, 12 mars, 14 maj, 11 juni, 10 september, 2 oktober, 5 november, 10 december.

Senast uppdaterad: 02 oktober 2018