Samrådsgruppen

Samrådsgruppen är ett forum för föräldramedverkan i skolan. 

Gruppen består av föräldrarepresentanter från Högavångsskolans samtliga klasser, lärarrepresentanter, fritidsledare, skolledning, utbildningsnämndens företrädare och ungdomssekreterare.
Ytterligare personer och organisationer kallas när behov och önskemål finns. 
Samrådsgruppen träffas ett par gånger per termin. 
På gruppens möten informeras generellt om vad som händer i utbildningsnämnden och skolan samt om ungdomssituationen i samhället. Gruppens ställningstagande i olika lokala frågor påverkar förfarandet i skolan och samhälle

 Aktuellt

Samrådsprotokoll 2017 Datum
Protokoll 2017-01-31

 

Samrådsprotokoll 2016 Datum
Protokoll 2016-10-25
Protokoll 2016-04-21
Protokoll 2016-02-17

Senast uppdaterad: 21 mars 2017