Samtycke för webbformulär

Olofströms kommun behöver dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och hantera ditt ärende. Den information vi samlar in behandlas av anställda i Olofströms kommun för att utföra arbetsuppgifter som har med ditt ärende att göra. Det är frivilligt om du vill lämna uppgifter till oss.

Vi samlar in följande personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Adress

Gallring

Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det betyder att dina personuppgifter gallras när de inte länge är relevanta.

Mer information

På sidan Behandling av personuppgifter kan du läsa om dina rättigheter och hur du lämnar klagomål. Där hittar du även information om vilken nämnd som är personuppgiftsansvarig och vem som är dataskyddsombud.

Genom att skicka våra webbformulär samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovanstående information.

Senast uppdaterad: 02 juli 2018