Särskilt boende

Särskilt boende

På denna sida informerar vi om de olika så kallade "särskilda boenden" vi har i Olofströms kommun.

Särskilt boende finns  i:

Kyrkhult, Garvaregården,

Olofström, Brännaregården, Klinten och Västralid

Jämshög, Jemsegården, Ekbacken och Ekdungen (korttids- och växelvårdsboende).

Senast uppdaterad: 11 maj 2018