Serveringstillstånd

Ansökan om tillstånd görs på en särskilt utformad ansökningsblankett vilken kan hämtas i kommunens blankettarkiv på webben. Till ansökan ska bifogas de handlingar som enligt anvisningarna i blankettens bilaga krävs av kommunstyrelsen. Ett tillståndsärende kan inte avgöras förrän ansökningshandlingarna är kompletta och ansökningsavgiften tillfullo är betald. Det är sökandens ansvar att tillse att handlingarna är fullständiga. 

Ansökningsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Avgifter för serveringstillstånd
Stadigvarande tillstånd till allmänheten - 5 300 kr 
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap - 4 000 kr 
Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap - 4 000 kr 
Stadigvarande ändring i gällande tillstånd - 3 000 kr
Tillfällig ändring i gällande tillstånd - 2 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Servering en dag - 2 000 kr 
Servering mer än en dag - 3 000 kr 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - 850 kr
Särskilt tillstånd för provsmakning vid - 3 000 kr tillverkningsstället

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang
Servering en dag - 1 000 kr 
Servering mer än en dag - 1 500 kr

Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
Servering en dag - 2 000 kr 
Servering mer än en dag - 3 000 kr

Tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Fast årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap - 850 kr
Alkoholservering i inrikes trafik - 1 200 kr
Försäljning av folköl - 850 kr 

Rörlig tillsynsavgift

Helårsomsättning i kronor Avgift Avgift 2015
0 – 99 999  1 200
100 000 – 250 000 1 500
250 001 – 500 000 2 900
500 001 – 750 000 3 700
750 001 – 1 000 000 4 200
1 000 001 – 1 500 000 5 000
1 500 001 – 2 000 000 5 700
2 000 001 – 2 500 000 6 200 
2 500 001 – 3 000 000 6 800
3 000 001 – 3 500 000 7 300
3 500 001 – 4 000 000 7 900
4 000 001 – 5 000 000 8 500
5 000 001 – 6 000 000 9 200
6 000 001 - 9 900

Senast uppdaterad: 04 mars 2019