Ingen påfyllnad av dricksvatten i Alltidhult

Från fredagen den 23 juli 2021 är det inte längre möjligt att fylla på dricksvatten i Alltidhult. Detta med anledning av minskad tillgång på dricksvatten. Så snart vi har en säkrad dricksvattentillgång igen kommer vi åter öppna upp för att ta dricksvatten här.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: