Ombyggnation av infarter Idrottsvägen

Ombyggnationen av infarter längs med Idrottsvägen påbörjas vecka 37

Angående ombyggnad av infarterna till Lidl och bland andra Jem & Fix längs med Idrottsvägen så kommer arbetet påbörjas på tisdag vecka 37. De båda infarterna kommer att byggas samman för att underlätta trafiksituationen. Under pågående arbeten kommer framkomligheten stundtals att vara begränsad, men in- och utfarterna kommer inte att stängas av helt.

Kontakt

Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
roger.jonsson@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: