Rivning av GC-bron på Ådalsvägen

Rivningen av bron är påbörjad och ritningar på den nya bron håller på att färdigställas

Vi har småstartat rivningen av den gamla avstängda GC-bron vid Ådalsvägen. För tillfället avlägsnar entreprenören asfalt från brobanan, för att underlätta kommande borttagning. Borttagning sker genom att en mobil kran lyfter bort bron och läggs upp längs med kanten. Väl där kommer bron att delas på hälften och köras iväg på lastbil. Detta sker vid Resecentrum. När den gamla bron väl är borttagen kommer arbeten att påbörjas vid fundamenten. Vår entreprenör Stål- och Rörmontage håller för fullt på att färdigställa ritningar på den nya bron.

Förhoppningen är att den nya bron ska vara på plats under hösten, men jag vet mer exakt kommande vecka då entreprenören ska meddela sin tidplan för projektet, säger Roger Jönsson.

Kontakt

Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
roger.jonsson@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: