Stabiliseringsåtgärd Dannfeldtsvägen

Nu har arbetena med att förstärka slänten påbörjats vid Dannfeldtsvägen

Vår entreprenör PEAB Anläggning AB genomför förberedande arbeten för tillfället och planerar att påbörja borrning av rörspont den 15 september. Man har etablerat sig vid Bredgatan för att kunna få plats med maskiner samt transportera ut material till arbetsplatsen vid Vilshultsån.

Det kommer att vara lite uppställt och högljutt ett tag framöver i området, meddelar Roger Jönsson.

Kontakt

Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
roger.jonsson@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: