Parkeringar Resecentrum

Parkeringsplatserna vid Ådalsvägen görs om till nytt parkområde, och nya p-platser anordnas istället vid Resecentrum.

Arbeten med att ersätta de parkeringsplatser som var belägna vid Ådalsvägen kommer att påbörjas under vecka 38. Där parkeringsplatserna tidigare var placerade anordnar vi ett nytt parkområde. Tolv nya platser ska anordnas vid Resecentrum samtidigt som vi gör det enklare att ta sig från parkeringsplatsen till Ådalsvägen, centrum och Holjebadet.

Kontakt

Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
roger.jonsson@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: