Bron i Liljenborg avstängd 

Det har uppkommit allvarliga skador på gångbron vid Liljenborg. Denna är nu avstängd på obestämd tid.

Då delar av bron ligger i ett vatten med högt flöde behövs en ansökan till Mark- och miljödomstolen göras för att få reparera bron. Arbetet med ansökan pågår och vi hoppas på att få börja reparera bron så fort som möjligt.

Vi vill uppmana alla till att inte gå nära bron, med tanke på skaderisken.

Kontakt

Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
Epost: roger.jonsson@olofstrom.se

Publicerad: 24 januari 2022

Uppdaterad: 21 oktober 2022