Pågående åtgärder i skog och mark

Just nu utförs det bland annat gallring vid skidbacken där MTB-lederna går.

Gallringen innebär att det kan vara begränsad framkomlighet på MTB-lederna. Ris som ligger över lederna kommer tas bort när arbetet avslutas.

Vi vill be er att vänligen hålla avstånd till arbetande maskiner och personal.

Publicerad: 26 april 2023

Uppdaterad: 27 april 2023