Elljusspår byts ut

Med start vecka 37 kommer samtliga armaturer på våra elljusspår i Halens naturreservat och Kyrkhult att bytas ut till LED.

Arbetet med bytet av amaturer till LED, är ett led i kommunens energieffektivisering. Arbetet kommer att börja i Halens naturreservat för att sedan fortsätta på elljusspåret i Kyrkhult.

I Kyrkhult kommer även tre belysningsstolpar få nya placeringar vid spontanfotbollsplanen vid Lagers väg.

Vi ber er visa hänsyn för de som utför arbetet och hålla avstånd till de maskiner som används.

Publicerad: 29 augusti 2023

Uppdaterad: 29 augusti 2023