Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan.

Skolskjuts inför läsåret 2019/2020

Planering av skolskjutsar inför nästa läsår har påbörjats och snart skickas ansökningar om skolskjuts ut. Blivande förskoleklasselever som är skolskjutsberättigade enligt skolskjutsreglementet får hem ansökan i brevlådan. För elever som är skolskjutsberättigade inför klass 1, 4 och 7 skickas ansökan ut till  skolan och delas ut till respektive elev. För övriga skolskjutselever där inga förändringar finns kvarstår skolskjutsberättigandet för läsår 2019/2020.

Önskas skolskjuts vid växelvisboende ska ny ansökan göras inför varje nytt läsår.

Samtliga blanketter önskas in senast 29 maj. För mer information kontakta gärna skolskjutsansvarig.

 

Ansökan om skolskjuts
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 15 april 2019