Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet . Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

Nytt skolskjutsreglemente från hösten 2020

Nytt skolskjutsreglemente träder i kraft från höstterminen 2020. Avståndsreglerna är samma som i gällande reglemente i övrigt är det inom vissa områden som det uppdaterats.

NYHET! Ansök om skolskjuts via våra E-tjänster

Nu är E-tjänsten för ansökan om skolskjuts igång. Här kan du ansöka om skolskjuts vid nyinflyttning, flytt inom kommun, skolskjuts vid växelvis boende, skolskjuts vid skolval eller skolskjuts på grund av särskilda skäl. Du loggar in med ditt bankid, fyller i uppgifterna och det skickas direkt till skolskjutsansvarig. Logga in via nedanstående länk:

https://etjanster.olofstrom.se/  

Dags att ansöka om skolskjuts vid växelvis boende och skolskjuts vid skolval

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts vid växelvis boende och skolskjuts vid skolval. Senast utgången av april månad ska ansökan vara inskickad för att kunna behandlas.

Ansök via vår E-tjänst eller använd blanketten som finns nedan.

Beslut om skolskjuts för blivande årskurs 4 och 7

Delas ut i skolan. Ni fyller i dem och skickar dem tillbaka till skolan med ert barn.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigad till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an respektive 7:an.

Elev som är skolskjutsberättigad och inte byter stadie behåller sitt skolskjutsberättigande även kommande läsår. Det vill säga elev i förskoleklass som är skolskjutsberättigad ska inte ansöka om skolskjuts inför årskurs 1. Detsamma gäller elever på mellanstadiet och högstadiet är elev skolskjutsberättigad i årskurs 4 respektive årskurs 7 gäller skolskjutsberättigandet även i årskurs 5 och 8. Gäller elever folkbokförda inom kommunen.

Elevresa för elever som går i gymnasiet 

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa.

Resa till gymnasiet läsåret 2020/2021 för elev som börjar 1:a året

Har du valt gymnasieskola i annan kommun och kommer att åka buss/tåg kan du vara berättigad till ett busskort. Skicka in ansökan om elevresa till annan kommun, blankett finns nedan. Efter att ansökan är godkänd skickas busskortet hem till elevens folkbokföringsadress från vår leverantör.

Blir studierna på Nordenbergsskolan och du har över 6 km till skolan från bostaden, fyll i blankett som gäller för elevresa till Nordenbergsskolan, se nedan. Blanketten skickas till skolskjutsansvarig och efter att ansökan är godkänd skickas busskortet hem till elevens folkbokföringsadress från vår leverantör.

Elever som börjar 2:a och 3:året, ni behåller era busskort och dessa kommer att uppdateras inför höstterminens start.

Information

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss nås under skoltid på telefonnummer 076-76 29 941

Taxi Special/Olofströms Färdtjänst nås på telefonnummer 0454-920 80 till och med läsårets slut.

Ny entreprenör för persontransporter är från och med 1 juli, Telepass. Mer information om deras kontaktuppgifter kommer att finnas inför höstens skolstart.

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.se   

Barn under 7 år åker gratis på Blekingetrafikens bussar och behöver ingen biljett.

Busskort till elever 

För elever som är berättigade till busskort skickas dem hem till folkbokföringsadressen om det inte angetts annan adress. Detta gäller vid ny skolskjutsansökan,  tappas busskortet eller det slutar fungera kontakta ni respektive skolassistent på respektive skola. Gäller det busskort för färd till gymnasieskola i annan kommun kontaktar ni skolskjutsansvarig.

Skolskjuts för elever som slutar senare än 14.35

Elever vid Högavångsskolan och Nordenbergsskolan har möjlighet att åka med skolskjuts hem 16.05 från Resecentrum i Olofström.

687 går enligt tidtabell, se nedan, taxibuss möter upp vid Kyrkhults skola

Taxibuss avgår mot  Biskopsmålavägen, S Kullanvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen, Gränums skola med flera ställen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om kraven enligt skolskjutsreglementet uppfylls, se sidan 5. ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår senast utgången av april.

 

Morgonturer linje 683, 684, 686, 687, 689
Eftermiddag 683 Mån, Ti och To
Eftermiddag kl 14.35 linje 684, 686, 687 samt 687 kl 16.05
Ansökan om skolskjuts (Grundskola)
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till gymnasieskola i annan kommun
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till Nordenbergsskolan
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 18 maj 2020