Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven gå i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan.

NYHET! Från och med höstterminen 2018 kan elever i förskoleklass, som uppfyller reglerna i skolskjutsreglementet, ansöka om skolskjuts. 

Ansökan om skolskjuts
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 13 november 2018