Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet . Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

Elevresa för elever som går i gymnasiet 

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa.

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss nås under skoltid på telefonnummer 076-76 29 941

Taxi Special/Olofströms Färdtjänst nås på telefonnummer 0454-920 80

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.se  

Nytt biljettsystem för Blekingetrafiken

Från den 15 december gäller nya biljetter och elev som har fått läsårskort kommer att få ett nytt hemskickat via post. Busskortet kommer att gällan från och med vårterminen 2020. Busskortet sparas för återanvändning så länge det är helt.

Har inget busskort kommit hem i brevlådan innan terminen startar hör ni av er till skolskjutsansvarig.

 

På grund av byte av kortläsare i bussarna kan det vara problem att blippa de nya skolkorten. Felet är ännu inte åtgärdat men Blekingetrafiken hoppas på att det löser sig inom det snaraste.

Eleverna får åka med och visuell validering kommer att ske.

 

Morgonturer linje 683, 684, 686, 687, 689
Eftermiddag 683 Mån, Ti och To
Eftermiddag kl 14.35 linje 684, 686, 687 samt 684 kl 16.05
Ansökan om skolskjuts (Grundskola)
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till gymnasieskola i annan kommun
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till Nordenbergsskolan
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 16 januari 2020