Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade det. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven gå i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan.

NYHET! Från och med höstterminen kan elever i förskoleklass, som uppfyller reglerna i skolskjutsreglementet, ansöka om skolskjuts. Är ditt barn som ska börja förskoleklass berättigat till skolskjuts får ni hem en skolskjutsansökan i brevlådan.

Ansökan om skolskjuts
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)
Information till dig som ska gå gymnasiet i annan kommun och pendlar

Senast uppdaterad: 18 oktober 2018