Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet . Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Skolskjuts läsåret 2019/2020

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss nås under skoltid på telefonnummer 076-76 29 941

Taxi Special/Olofströms Färdtjänst nås på telefonnummer 0454-920 80

Nedan i dokumenten finns turerna för Bergkvara Buss, morgonturer linjerna 683, 684, 686, 687 och 689 samt 683s eftermiddagsturer.  

Bor man inte utmed dessa linjer eller avstånden till hållplats är längre än vad skolskjutsreglementet säger åker eleven med taxi. Ta kontakt med taxi eller skolskjutsansvarig för mer information.

NYHET!

Linje 683 och 689, morgontur samt 683 hemtur, har öppnats upp för allmänheten och betalning sker med resekassakort som kan köpas. Mer information om resekassakort och inköpsställe finns på: www.blekingetrafiken.se. Tidtabeller se nedan.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

Elevresa för elever som går i gymnasiet 

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa.

Nordenbergsskolan

Elever som börjar 1:an på Nordenbergsskolan ansöker på blankett som gäller för Nordenbergsskolan. Den lämnas på Nordenbergsskolan eller utbildningskontoret. Läsårskort delas ut  första veckan på skolan. 

Elever som har beviljats läsårskort  och börjar i 2:an, 3:an  och evt 4:an delas läsårskortet ut första veckan på skolan.

Gymnasieskola annan kommun - Blekinge och Kronoberg

Elev som är antagen, har tackat ja som börjar 1:an i annan kommuns gymnasieskola ansöker på den blankett som gäller, se längre ner, och skickar den ifylld till utbildningskontoret eller tar med den när busskortet ska hämtas. Blankett kan även fyllas i samband med avhämtning av busskort.

Elever som har beviljats läsårskort för resa till annan kommuns gymnasieskola och börjar i 2:an, 3:an  och evt 4:an är välkoma till utbildningskontoret för hämtning av busskort.

Utdelning av läsårskort börjar från och med 14 augusti 2019.

Gymnasieskola annan kommun - Skåne

Flera nyheter gällande busskorten från Skånetrafiken så som att från och med detta läsåret skickas busskorten till folkbokföringsadressen, terminsbevisen försvinner  och kortet återanvänds under samtliga läsår.

Elever som är antagen och har tackat ja som börjar på gymnasieskola i Skåne ansöker på blankett som finns nedan. Skicka den till utbildningskontoret, se kontaktperson och adress längre ner.

Elever som börjar 2:an och 3:an som inte fått busskort hemskickat hör av er till skolskjutsansvarig.

Läs mer på www.skanetrafiken.se/aktuellt/skolbiljett/

Har inget busskort skickats hem ta kontakt med utbildningskontoret.

 

Morgonturer linje 683, 684, 686, 687, 689
Eftermiddag 683 Mån, Ti och To
Ansökan om skolskjuts (Grundskola)
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till gymnasieskola i annan kommun
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till Nordenbergsskolan
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 04 december 2019