Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan.

Skolskjuts inför läsåret 2019/2020

Planering av skolskjutsar inför nästa läsår har påbörjats och delegationsbesluten om berättigande till skolskjuts har skickats till elever som enligt skolskjutsreglementet är berättigade. Har ni inte fått någon skolskjutsansökan går det bra att fylla i blanketten som finns längre ner och skicka till skolskjutsansvarig.

Blivande förskoleklasselever som är skolskjutsberättigade enligt skolskjutsreglementet har fått hem ansökan i brevlådan. För elever som är skolskjutsberättigade inför klass 4 och 7 skickas ansökan ut till  skolan och delas ut till respektive elev. För övriga skolskjutselever där inga förändringar finns kvarstår skolskjutsberättigandet för läsår 2019/2020.

Önskas skolskjuts vid växelvisboende ska ny ansökan göras inför varje nytt läsår.

Samtliga blanketter, gällande grundskolan, önskas in senast 29 maj .

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

För mer information kontakta gärna skolskjutsansvarig, kontaktuppgifter finns längre ner.

Elevresa för elever som går i gymnasiet 

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa.

Elever som börjar 1:an på Nordenbergsskolan ansöker på blankett som gäller för Nordenbergsskolan. Den lämnas på Nordenbergsskolan där även läsårskort delas ut  första veckan. Elever som har beviljats läsårskort  och börjar i 2:an, 3:an  och evt 4:an delas läsårskortet ut första veckan.

Elever som börjar 1:an i annan kommuns gymnasieskola ansöker på den blankett som gäller och tar med den ifylld till utbildningskontoret, kommunhuset.

Elever som har beviljats läsårskort för resa till annan kommuns gymnasieskola och börjar i 2:an, 3:an  och evt 4:an är välkoma till utbildningskontoret för hämtning av busskort.

Utdelning av läsårskort börjar från och med 14 augusti 2019.

 

Ansökan om skolskjuts (Grundskola)
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till gymnasieskola i annan kommun
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till Nordenbergsskolan
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 27 maj 2019