Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet . Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

Nytt skolskjutsreglemente från hösten 2020

Nytt skolskjutsreglemente träder i kraft från höstterminen 2020. Avståndsreglerna är samma som i gällande reglemente i övrigt är det inom vissa områden som det uppdaterats.

NYHET! Snart  kan du ansöka om skolskjuts via våra e-tjänster

Mer information kommer!

Elevresa för elever som går i gymnasiet 

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa.

Information

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss nås under skoltid på telefonnummer 076-76 29 941

Taxi Special/Olofströms Färdtjänst nås på telefonnummer 0454-920 80

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.se   

Busskort till elever 

För elever som är berättigade till busskort skickas dem hem till folkbokföringsadressen om det inte angetts annan adress. Detta gäller vid ny skolskjutsansökan,  tappas busskortet eller det slutar fungera kontakta ni respektive skolassistent på respektive skola. Gäller det busskort för färd till gymnasieskola i annan kommun kontaktar ni skolskjutsansvarig.

Skolskjuts för elever som slutar senare än 14.35

Elever vid Högavångsskolan och Nordenbergsskolan har möjlighet att åka med skolskjuts hem 16.05 från Resecentrum i Olofström.

687 går enligt tidtabell, se nedan, taxibuss möter upp vid Kyrkhults skola

Taxibuss avgår mot  Biskopsmålavägen, S Kullanvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen, Gränums skola med flera ställen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om kraven enligt skolskjutsreglementet uppfylls, se sidan 5. ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår senast utgången av april.

 

Morgonturer linje 683, 684, 686, 687, 689
Eftermiddag 683 Mån, Ti och To
Eftermiddag kl 14.35 linje 684, 686, 687 samt 687 kl 16.05
Ansökan om skolskjuts (Grundskola)
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till gymnasieskola i annan kommun
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till Nordenbergsskolan
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 17 februari 2020