Skolskjuts

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet . Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

Ansök om skolskjuts, gäller grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, via våra E-tjänster

Nu är E-tjänsten för ansökan om skolskjuts igång. Här kan du ansöka om skolskjuts vid nyinflyttning, flytt inom kommun, skolskjuts vid växelvis boende, skolskjuts vid skolval eller skolskjuts på grund av särskilda skäl. Du loggar in med ditt bankid, fyller i uppgifterna och det skickas direkt till skolskjutsansvarig. Logga in via nedanstående länk:

https://etjanster.olofstrom.se/  

Elevresa för elever som går i gymnasiet 

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa.

Ansök om busskort innan 31 juli för att du ska hinna få ditt busskort innan höstterminen startar!

Resa till gymnasiet läsåret 2020/2021 för elev som börjar 1:a året

Har du valt gymnasieskola i annan kommun och kommer att åka buss/tåg kan du vara berättigad till ett busskort. Skicka in ansökan om elevresa till annan kommun, blankett finns nedan. Efter att ansökan är godkänd skickas busskortet hem till elevens folkbokföringsadress från vår leverantör. Har du redan ett grönt busskort  och ska fortsätta åka på det till gymnasieskola spara det. Efter att ansökan för elevresa är godkänd fylls det på med nya skolbiljetter.

Blir studierna på Nordenbergsskolan och du har över 6 km till skolan från bostaden, fyll i blankett som gäller för elevresa till Nordenbergsskolan, se nedan. Blanketten skickas till skolskjutsansvarig och efter att ansökan är godkänd skickas busskortet hem till elevens folkbokföringsadress från vår leverantör.

Elever som börjar 2:a och 3:året, ni behåller era busskort, dessa kommer att fyllas på med skolbiljetter inför höstterminens start.

Information

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss nås under skoltid på telefonnummer 076-76 29 941

Telepass: olofstrom@telepass.se     telefonnummer: 0454-91919

Önskas information om turer inför höstterminen som körs av Telepass kontakta dem via epost eller telefon.

Morgonturerna för 683, 684, 686, 687 och 689 finns längre ner samt på www.blekingetrafiken.se 

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.se   

Barn under 7 år åker gratis på Blekingetrafikens bussar och behöver ingen biljett.

Busskort till elever läsåret 2020/2021

Busskorten för kommande läsår är beställda för  nya elever, kommer på posten direkt från vår leverantör, och för elever med busskort fylls det på med skolbiljetter.

Har inget busskort kommit till skolstart, gäller elever som inte haft busskort tidigare eller inga skolbiljetter finns på kortet hör av dig till skolskjutsansvarig. Hör även av dig om du inte har något behov av ditt busskort.

Information om busskort

För elever som är berättigade till busskort skickas dem hem till folkbokföringsadressen om det inte angetts annan adress, gäller vid ny skolskjutsansökan.

Elev som redan har ett grönt busskort, spara busskortet, det ska återanvändas och inför varje nytt läsår fylls det på med skolbiljetter. Tappas busskortet eller det slutar fungera kontakta ni respektive skolassistent på respektive skola.

Gäller det busskort för färd till gymnasieskola i annan kommun kontaktar ni skolskjutsansvarig.

Skolskjuts för elever som slutar senare än 14.35

Elever vid Högavångsskolan och Nordenbergsskolan har möjlighet att åka med skolskjuts hem 16.05 från Resecentrum i Olofström.

687 går enligt tidtabell, taxibuss möter upp vid Kyrkhults skola

Taxibuss avgår mot  Biskopsmålavägen, S Kullanvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen, Gränums skola med flera ställen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om kraven enligt skolskjutsreglementet uppfylls, se sidan 5. ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår senast utgången av april.

 

Morgonturer 2020/2021 linje 683-689
Hemturer linje 683-687
Ansökan om skolskjuts (Grundskola)
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till gymnasieskola i annan kommun
Ansökan om elevresa (gymnasiet) till Nordenbergsskolan
Information om växelvis boende (grundskolan)
Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende (grundskolan) 
Inspektionskvitto - behövs vid förbeställda turer (buss 682)

 

 

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020