Skuldsanering

Kort om skuldsanering 
Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri. 

Att söka skuldsanering 
Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt alternativt beställa postleverans på www.kronofogden.se Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens servicetelefon på telefonnummer 0771-73 73 00.

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten eller få ekonomisk rådgivning kan du kontakta socialkontorets reception. 

Besöksadress Östra Storgatan 38 (Socialkontoret) 
Postadress Box 302, 293 24 OLOFSTRÖM 
Telefon Reception 0454- 932 10 
e-post sn@olofstrom.se

 Telefax 0454- 937 58 

Vad händer efter ansökan? 
Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig. Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala på skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalnings¬plan. Efter fem år är du skuldfri. 

Läs mer om skuldsanering och hur det går till på www.kronofogden.se

Senast uppdaterad: 23 april 2015