Skydd och säkerhetsarbete

Skydd och säkerhetsarbete

Risk- och sårbarhet i samhället ska ses över en gång per mandatperiod. Analysen ska omfatta risker som kan förutses och hanteras i hela samhället. Grunden är att samhället ska kunna fungera vid en extraordinär händelse och ge det skydd som kan ges. Det är också viktigt att notera att var och en av oss har ett eget ansvar att planera för överlevnad i minst 72 timmar. 

Senast uppdaterad: 04 april 2018