Protokoll

Protokoll från socialnämnden 2018 Datum
Protokoll 2018-10-24
Protokoll 2018-09-26
Protokoll 2018-08-29
Protokoll 2018-06-13
Protokoll 2018-05-23
Protokoll 2018-03-28
Protokoll 2018-02-28
Protokoll  2018-01-31

 

Protokoll från socialnämnden 2017

Datum 
Protokoll 2017-12-13
Protokoll 2017-11-29
Protokoll 2017-10-18
Protokoll  2017-09-20
Protokoll 2017-08-30
Protokoll 2017-06-21
Protokoll 2017-05-24
Protokoll 2017-04-26
Protokoll 2017-03-01
Protokoll 2017-02-01

 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018 Datum
Protokoll 2018-11-07
Protokoll 2018-10-10
Protokoll 2018-09-26
Protokoll 2018-09-12
Protokoll 2018-07-03
Protokoll 2018-08-01

 

Senast uppdaterad: 09 november 2018