Socialnämnden

Socialnämnden

På denna sida finns det bl.a. uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Socialnämnden under 2015-2018

Socialnämndens arbetsutskott 2018

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 30 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 5 december.


Socialnämndens sammanträden 2018

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 12 december.


Socialnämnden ansvar för följande verksamheter:

  • Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen
  • Omsorg om funktionshindrade enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade
  • Individ och Familjeomsorgen
  • Arbetsmarknadsåtgärder
  • Konsumentverksamhet
  • Invandrar, flyktingverksamhet och tolkförmedling
  • Tillsyn enligt alkohollagen
  • Psykiatriverksamhet
  • Bostadsanpassning

 

Socialnämndens ordinarie ledamöter 2015-2018:
Miroslav Milurovic S, ordförande
Telefon: 076-7912552
Yvonne Andreasson S, 1:e vice ordf
Patrik Krupa M, 2:a vice ordförande
 
Ledamöter:
Fredrik Svensson S
Lena Karlsson S
Siw Henriczon S
Rolf Liljequist L
Karin Nordvall C
Max Nielsen SD
Annika Lande V
 
Ersättare:
Elin Alden S
Nedjo Diljkan S
Anita Stark S
Sam Vidén Jakobsson S
Helle Jörgensen  S
Marie Everlönn  S
Anitha Fredriksson Kälvestam  MP
Björn Söderdahl  L
Bengt Olof Nilsson  C
Monica Carlsson  M
Rod Mundenius  SD

Senast uppdaterad: 01 augusti 2018