Socialnämnden

Socialnämnden

På denna sida finns det bl.a. uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Socialnämnden under 2019-2022

Presidium 2019-2022

Miroslav Milurovic S, ordförande, telefon: 076-791 255 2

Yvonne Andreasson S, 1:e vice ordf, telefon: 070-647 790 6

Patrik Krupa M, 2:a vice ordförande , telefon: 073-357 202 3

Ledamöter i socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott 2019

Onsdagar kl. 13.00

23 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti, 4 september (budget), 9 oktober, 6 november, 4 december.


Socialnämndens sammanträden 2019

Onsdagar kl. 13.30

9 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september (budget), 23 oktober, 20 november, 18 december.


Socialnämnden ansvar för följande verksamheter:

  • Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen
  • Omsorg om funktionshindrade enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade
  • Individ och Familjeomsorgen
  • Arbetsmarknadsåtgärder
  • Konsumentverksamhet
  • Invandrar, flyktingverksamhet och tolkförmedling
  • Tillsyn enligt alkohollagen
  • Psykiatriverksamhet
  • Bostadsanpassning

Senast uppdaterad: 07 februari 2020