Socialpsykiatri

Kommunen ansvarar för att planera och samordna de insatser som personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver samt utveckla boendeformer och verksamheter för sysselsättning.

Kommunen tar ansvar för:

  • att skaffa sig kännedom om personer med psykiska funktionsnedsättningar och nå de personer som har behov av socialtjänstens insatser.
  • att styra och planera sin verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
  • att tillhandahålla ett varierat utbud av insatser med god kvalitet.
  • att enskilda personer med psykiska funktionsnedsättningar får ett behovsstyrt samordnat och rättssäkert stöd.

Socialpsykiatrin i Olofström vänder sig till de personer med psykisk ohälsa som behöver stöd och hjälp i sin vardag. M;ålsättningen är att öka möjligheterna till ett självständigt liv.

I kommunen finns Tellus som är ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunen har även ett mobilt team som utför boendestöd i ordinärt boende.

Det finns också i kommunen olika former individanpassad sysselsättning för den som är psykiskt funktionsnedsatt.

Hur får man tillgång till insatser?

Den som har behov av insatser kan vända sig till socialpsykiatrins handläggare, för att göra en ansökan eller få information.

Senast uppdaterad: 16 mars 2018