Statistik

 

Areal

Invånare per km² 33
Kommunens totala areal 390 km²
Kommunägd mark 2.140,8 ha
varav mark för bostäder 37,4
varav mark för industri 16,5
varav mark för allm. byggnader mm 84,2
varav mark för gator o parker 299,5
varav mark för jord- o skogsbruk 1.849,8
(därav naturreservat 617 ha)

 

Befolkningsutveckling

Siffrorna nedan anger befolkningsmängd per den 31 december för respektive angivet år.

1985 - 15 017
1990 - 15 054
2000 - 14 005
2001 - 13 803
2002 - 13 637
2003 - 13 541
2004 - 13 524
2005 - 13 391
2006 - 13 355
2007 - 13 198
2008 - 13 167
2009 - 13 102
2010 - 12 988
2011 - 12 876
2012 - 12 896
2013 - 12 902
2014 - 13 031
2015 - 13 170
2016 - 13 417
2017 - 13 482
2018 - 13 516
2019 - 13 426

Senast uppdaterad: 11 mars 2020