Stöd till anhöriga

Kommuner är skyldiga att erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhöriga som vårdar en närstående, för att underlätta och förebygga ohälsa. 

Individ- och familjeomsorgen ska tillhandahålla stöd för anhöriga till personer med missbruks- eller drogproblem. Som anhörig är du välkommen att kontakta oss för att få t ex samtalsstöd

Genom att betrakta den anhörige som en resurs istället för en belastning finns större och bättre möjligheter till att hjälpa den beroende.      

Senast uppdaterad: 23 april 2015