Sydostlänken

Sydostlänken – en länk mellan södra stambanan och Blekinge 

Sydostlänken är järnvägen mellan Älmhult och Karlshamn., en järnväg mellan södra Stambanan och Blekinge Kustbana.
Målet är att en utvecklad tågtrafik på den befintliga delen Älmhult-Olofström och den nya delen Olofström-Karlshamn ska ge en bättre regional utveckling och även möjliggöra attraktivare och effektivare tågtrafik både för personer och för gods.

Senast uppdaterad: 05 december 2017