Sydostlänken

En länk mellan södra stambanan och Blekinge 

Sydostlänken är järnvägen mellan Älmhult och Karlshamn., en järnväg mellan södra Stambanan och Blekinge Kustbana.
Beslut om projektet för Sydostlänken togs under våren 2018 och innebär en upprustning och elektrifiering av befintlig tågbana mellan Älmhult och Olofström.  Och en helt ny bana som binder samman Olofström med Blekinge kustbanan.

Målet är att en utvecklad tågtrafik på den befintliga delen Älmhult-Olofström och den nya delen Olofström-Karlshamn ska ge en bättre regional utveckling och även möjliggöra attraktivare och effektivare tågtrafik både för personer och för gods.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2018