Taxor för vatten och avlopp (VA)

VA-anläggningsavgifter 

Avgifterna för flerfamiljsfastigheter, affärshus, industrifastigheter och småhus är uppdaterade med 2019 års taxor. 

VA-brukningsavgifter * 

Brukningsavgiften höjs med cirka 4,5 % i förhållande till 2018.

* I avgifterna avser kostnaden för vatten 40 % och avlopp 60 %. 

Senast uppdaterad: 19 augusti 2019