Taxor för vatten och avlopp (VA)

VA-anläggningsavgifter
Avgifterna för flerfamiljsfastigheter, affärshus, industrifastigheter och småhus är uppdaterade med 2017 års taxor.

VA-brukningsavgifter *
Brukningsavgiften höjs med cirka 2 % i förhållande till 2017.

* I avgifterna avser kostnaden för vatten 40 % och avlopp 60 %. 

Senast uppdaterad: 28 december 2017