Taxor för vatten och avlopp (VA)

VA-anläggningsavgifter 

Avgifterna för flerfamiljsfastigheter, affärshus, industrifastigheter och småhus är uppdaterade med 2020 års taxor.  

VA-brukningsavgifter * 

Brukningsavgiften höjs med cirka 4,7 % i förhållande till 2019.
 * I avgifterna avser kostnaden för vatten 40 % och avlopp 60 %.  

Senast uppdaterad: 09 januari 2020