Tematräffar

Tematräffar sker en gång i månaden där olika ämnen berörs för att fånga olika målgrupper av anhöriga. Utifrån dessa tematräffar kan anhöriggrupp startas upp om intresse finns.

Tematräffarna presenteras inom kort. Där möjlighet ges till att lämna intresseanmälan att få delta till anhörigkonsulenten. 

 

Senast uppdaterad: 13 december 2018