Tematräffar

Tematräffar är till för dig som anhörig, som stöttar, hjälper eller vårdar en närstående.

Dessa tematräffar sker en gång i månaden där olika ämnen berörs för att fånga olika målgrupper av anhöriga.

 

Programmet för våren 2019 är följande:

190117 kl:13,30-15,30 Anita Sjödahl, ordförande Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Blekinge

Psykisk ohälsa präglas i alltför hög utsträckning av negativa attityder, fördomar och okunskap och där anhöriga till personer med psykisk ohälsa ofta har det väldigt tufft och gör enorma insatser.  Anita pratar om hur NSPH arbetar samt hur man som anhörig bäst kan vara ett stöd i vardagen för sin närstående och hur man som anhörig kan stötta sig själv och övriga ev. familjemedlemmar. (se inbjudan nedan)

190214 kl:13,30-15,30 Helen Hallberg, sjuksköterska på Habiliteringen i Karlshamn pratar om sin verksamhet

Habilitering innebär att utveckla starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja den enskilde och dennes nätverk. familjens vardag och livsmiljö. Helen Hallberg, sjuksköterska på Habiliteringen i Karlshamn berättar om vad habilitering kan omfatta för barn, unga och vuxna i form av information om funktionshindret, utprovning och inträning av hjälpmedel, samtalsstöd, samverkan som behövs för att ge stöd till familj och den närmiljö man befinner sig i.

190314 kl.13,30-15,30 Christina Jönsson, Frivilliga Resurs Gruppen (FRG), håller HLR-utbildning (hjärt- och lung räddning)

190411 kl:13,30-15,30 Jurist från Karlshamns Sparbank pratar om temat ”Livets juridik”

190509 kl:13,30-15,30 Minnessjuksköterskan Lotta Karlsson pratar om demenssjukdomar och betydelsen av bemötande

190613 kl:13,30-15,30 Mona Hoff visar med bilder från Filippinerna på temat ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”

Skulle du vilja delta vid en tematräff var god anmäl till anhörigkonsulenten. 

 

Senast uppdaterad: 18 mars 2019