Gränums skola

Inventering av lokaler i Gränum skola: skollokaler, förskola och fritids, med reservation för ändringar

Gränums skola    Kommentar
Parkering Finns
Skolan
Huvudingång skolan
Teleslinga saknas
Är tillgängligt
Dörröppnare saknas
Förskolan Dörröppnare finns
Ramp finns
Klassrum Är tillgängligt
Fritids  Är tillgängligt
Idrottshall 

Nödutgång

Är tillgänglig
Ramp saknas vid nödutgång

Skolan, Fritids, Förskola  Finns på skolan

 

Senast uppdaterad: 11 maj 2015